Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ'Я

Урок 4. Взаємозв'язок складових фізичного здоров'я

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, формувати вміння враховувати взаємозв'язок принципів рухової активності, особистої гігієни, повноцінного відпочинку, дотримуватися здорового способу життя. Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо взаємозв'язку складових здоров'я

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 24 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з текстом на с. 24-27 підручника

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку

Обговорення запитань на с. 24-25 підручника, розв'язання проблеми, запропонованої на с. 26

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 25-27 підручника

Узагальнення знань щодо взаємозв'язків складових фізичного здоров'я

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 28 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с.27 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, та підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблеми потрібні нові знання. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 24 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про взаємозв'язок складових фізичного здоров'я. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 24-27 можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші особливості взаємозв'язку складових фізичного здоров'я.

Пошук відповіді на запитання

Запитання й завдання до малюнків на с. 25-27 дають можливість критично здійснити пошук, обробку й оцінку інформації щодо запитання і дати змістовну відповідь.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання і запитання до малюнків.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Організація дискусїї з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку.

Для організації дискусії можна взяти запитання на с. 24.

• Формування соціальноїта громадянської компетентності

Урок передбачає створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу. У процесі діалогу учні обговорюють взаємозв’язки складових фізичного здоров'я і врешті-решт починають розуміти природу цих взаємозв'язків та необхідність їх урахування в повсякденному житті.

Додатковий матеріал для формування в учнів соціальної та громадянської компетентності по

дано в електронному додатку.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 27 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати дев'ятикласникам обґрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, на які ви очікували.

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо взаємозв'язків складових фізичного здоров'я і принципів рухової активності, особистої гігієни, повноцінного відпочинку.

Знаннєвий компонент

Учні називають чинники розвитку фізичного здоров'я; наводять приклади популярних видів рухової активності.

Ціннісний компонент

Учні дотримуються правил особистої гігієни, збалансованого харчування і рухової активності;

демонструють переваги здорового способу життя.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 4, виконати завдання 1-4 в робочому зошиті на с. 8-9.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити