Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ'Я

Урок 5. Види рухової активності. Вплив рухової активності на добробут людини

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, формувати розуміння впливу рухової активності на фізичне, психологічне і соціальне благополуччя людини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо впливу рухової активності на фізичне, психологічне і соціальне благополуччя людини

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 28 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 28-32 підручника (текстом, таблицею, схемою)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку

Обговорення запитань на с. 30 підручника

формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 29,31 підручника

Узагальнення знань щодо видів рухової активності та впливу рухової активності на благополуччя людини

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 33 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 32 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблеми потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 28 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про види рухової активності та вплив рухової активності на добробут людини. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності О Робота з текстом

Текст підручника на с. 28-32 можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про рухову активність та її вплив на добробут людини.

Пошук відповіді на запитання

Запитання на с. 30, 32 дають можливість формувати алгоритм поетапного пошуку відповіді.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати обговорення тексту, формулювання відповідей на запитання, створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу.

Додатковий матеріал для формування в учнів мовної компетентності подано в електронному додатку.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 32 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати дев'ятикласникам обгрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, на які ви очікували.

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо видів рухової активності та впливу рухової активності на благополуччя людини. Поглиблення навичок та вмінь щодо дотримання здорового способу життя.

Знаннєвий компонент

Учні наводять приклади:

— популярних видів рухової активності;

— аеробної та анаеробної активності.

Діяльнісний компонент

Учні вміють визначати вплив рухової активності на здоров'я.

Ціннісний компонент

Учні дотримуються правил рухової активності; демонструють переваги здорового способу життя.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 5, виконати завдання 1-4 в робочому зошиті на с. 9-10.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити