Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ'Я

Урок 6. Складові особистої гігієни. Гігієнічні процедури

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про гігієну, складові особистої гігієни, гігієнічні процедури.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо складових особистої гігієни і гігієнічних процедур.

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 33 підручника

формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 33-37 підручника (текстом та схемою)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку

Розв'язання проблеми, запропонованої на с. 35 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 34 підручника

Формування екологічної грамотності, бажання і вміння дотримуватися здорового способу життя, уміння розумно й раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлювати роль навколишнього середовища для життя і здоров'я людини

Виконання завдання до малюнка на с. 36 підручника

Узагальнення знань щодо складових особистої гігієни і гігієнічних процедур

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 37 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 37 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, підвести їх до розуміння того, що для розв'язання проблеми потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 33 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про складові особистої гігієни і гігієнічні процедури. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності О Робота з текстом

Текст на с. 33-37 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про складові особистої гігієни й гігієнічні процедури.

Робота зі схемами

Схема на с. 35 допоможе розвивати вміння учнів «розгортати» інформацію, що дана у цій схемі, в усний текст, у якому вони розкривають зміст схеми і роблять відповідні висновки щодо складових особистої гігієни.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 34 підручника, наприклад послухати, що учні можуть порадити тим підліткам, які хизуються своїм неохайним виглядом.

Додатковий матеріал для формування в учнів мовної компетентності подано в електронному

додатку.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 37:

— За якими критеріями ми відрізняємо нечепуру від охайної людини?

— Чому людина, яка дотримується особистої гігієни, хворіє не так часто порівняно з тим, хто цього не робить?

— Чому більшість людей мають охайний вигляд?

• Формування екологічної грамотності, бажання і вміння дотримуватися здорового способу життя

Обговорюючи схему на с. 35, слід звернути увагу на те, що складові особистої гігієни — важливі чинники здоров'я.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 37 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати дев'ятикласникам обгрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, на які ви очікували.

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо гігієни, складових особистої гігієни, гігієнічних процедур.

Знаннєвий компонент

Учні наводять приклади гігієнічних процедур.

Ціннісний компонент

Учні дотримуються правил особистої гігієни; демонструють переваги здорового способу життя.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 6, виконати завдання 1-3 в робочому зошиті на с. 10-11.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити