Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

Передмова

Календарне планування

Формування основних компетентностей для життя на уроках з основ здоров'я

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Урок 1. Сучасне уявлення про здоров'я. Дотримання здорового способу життя

Урок 2. Взаємозв'язок складових здоров'я. Чинники, що впливають на показники здоров'я населення

Урок 3. Сфери життя людини. Планування життя

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ'Я

Урок 4. Взаємозв'язок складових фізичного здоров'я

Урок 5. Види рухової активності. Вплив рухової активності на добробут людини

Урок 6. Складові особистої гігієни. Гігієнічні процедури

Урок 7. Біологічні ритми і здоров'я. Значення сну в юнацькому віці

Урок 8. Харчування при різному фізичному навантаженні. Контроль за масою тіла

МОНІТОРИНГ ЗДОРОВ'Я

Урок 9. Види моніторингу фізичної складової здоров'я. Показники фізичного здоров'я

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Урок 10. Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці. Складові самореалізації

Урок 11. Самопізнання і формування особистості. Формування самооцінки

Урок 12. Поняття та складові життєвого самовизначення

Урок 13. Критерії і мотиви для вибору професії. Профорієнтація

ЕМОЦІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Урок 14. Природа та види емоцій. Поняття емоційної зрілості

Урок 15. Саморегуляція. Методи самоконтролю

УМІННЯ ВЧИТИСЯ

Урок 16. Умови ефективного навчання. Активне й пасивне навчання

Урок 17. Індивідуальні особливості сприйняття й навчання

Урок 18. Планування часу. Способи ефективного навчання й підготовки до Державної підсумкової атестації

САМОВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРУ

Урок 19. Риси характеру. Чинники, від яких залежить характер людини

Урок 20. Роль життєвих цінностей у формуванні характеру. Цінності та якість життя

Урок 21. Моральний розвиток особистості. Самовиховання характеру

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

СОЦІАЛЬНИЙ ДОБРОБУТ. СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Урок 22. Стосунки й рівні спілкування. Навички ефективного спілкування. Формування міжособистісних стосунків з дорослими й однолітками

Урок 23. Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя

РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ

Урок 24. Стан репродуктивного здоров'я молоді в Україні. Негативні наслідки ранніх статевих стосунків

Урок 25. Запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом. Засоби контрацепціїУрок 25. Запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом. Засоби контрацепції

Урок 26. Значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ. Протидія стигмі й дискримінації

Урок 27. Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров'я. Профілактика вроджених вад. Значення регулярних профілактичних оглядів. Соціально-психологічні послуги держави для молоді

СУЧАСНИЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ

Урок 28. Безпека як потреба людини. Види й рівні загроз. Заходи безпеки

Урок 29. Взаємозв'язок особистої, національної та глобальної безпеки. Стратегія національної безпеки України. Сфери національної безпеки

Урок 30. Глобальні загрози. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки як складова формування здорового способу життя

Урок 31. Міжнародне екологічне право. Екологічне законодавство України. Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити