Розробки уроків - Інформатика 6 клас - за підручником Н. В. Морзе - 2015

ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Урок 13. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ»

Цілі:

навчальна: перевірити якість та міцність засвоєння матеріалу з теми, рівень сформованості вмінь і навичок;

розвивальна: розвивати логічне мислення, формувати вміння узагальнювати інформацію, застосовувати знання, уміння та навички в різних ситуаціях;

виховна: зміцнювати бажання учнів мати глибокі знання, виховувати відповідальність під час виконання завдань; створювати на уроці ситуацію успіху.

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: комп'ютер, інструкції з ТБ у кабінеті інформатики, роздавальний матеріал «Кросворд "Операційна система"», тексти тестових завдань.

Програмне забезпечення: операційна система Windows.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Сьогодні проведемо заключний урок з теми «Операційна система» у вигляді подорожі сходинками знань.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перша сходинка. Кросворд «Операційна система»

Запитання кросворду

1. Спеціальний об’єкт упорядкування файлів.

2. Посилання на об’єкт, швидкий доступ до нього.

3. Документ, що демонструє певний дозвіл.

4. Набір даних, що зберігається в пам’яті комп’ютера та має ім’я.

5. Графічне зображення об’єкта файлової системи.

6. Команда контекстного меню, що відображає відомості про об’єкт файлової системи.

7. Одна з операцій над об’єктами файлової системи.

8. Перелік вказівок, з яких можна вибрати потрібну.

9. Вид інтерфейсу операційної системи Windows.

Відповіді. Папка, ярлик, ліцензія, файл, значок, властивості, створення, меню, графічний.

IV. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Друга сходинка. Тестування

Тестові завдання

Початковий та середній рівні навчальних досягнень (одна правильна відповідь)

1. Символ, який під час пошуку файлів та папок заміняє один будь-який символ:

А) ?; Б) +; В) !; Г) *.

2. Назва папки для зберігання документів, рисунків, відеофільмів тощо певного користувача.

А) Мої документи; Б) Мій комп’ютер; В) Мережне оточення; Г) Кошик.

3. avi — це розширення ...

А) графічного файла; Б) програми; В) відеофільму; Г) музичного файла.

Достатній рівень навчальних досягнень (декілька правильних відповідей)

4. Яке розширення мають текстові файли?

А) doc; Б) avi; В) txt; Г) jpg.

5. Які імена файлів записані коректно?

А) Клас_doc; Б) 6-A.avi; В) Readme.!; Г) code/3.txt.

6. Вказати імена файлів, які можуть бути знайдені за шаблоном *a?.doc.

А) bank.doc; Б) 6klas.doc; В) Практична.dос; Г) max.doc.

Високий рівень навчальних досягнень

7. Операційна система — це...

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Третя сходинка. Фізкультхвилинка

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Четверта сходинка. Практикум

Робота з комп'ютером. Інструктаж з ТБ

1) Сісти на своє робоче місце. Підготувати комп’ютер до роботи.

2) Відкрити папку Мої документи. Створити в ній папку Залік.

3) Відкрити папку Залік. Створити в ній дві папки: Пошук та Мої файли.

4) У вікні папки Залік виконати команду ФайлСтворитиТекстовий документ. Назвати документ ОС (розширення файла не змінювати!).

5) Відкрити файл ОС та надрукувати: «під час вивчення теми «Операційна система» найскладнішим для мене виявилося. (самостійно дописати речення)». Зберегти зміни в документі та закрити вікно.

6) Перемістити файл ОС до папки Мої файли.

7) Скопіювати з власної папки всі файли в папку Мої файли папки Залік.

8) Здійснити пошук усіх файлів та папок (*.*) у папці Мої документи, які були створені за останній тиждень. Скопіювати 5 зі знайдених файлів у папку Пошук папки Залік.

VII. ВПРАВИ ДЛЯ ОЧЕЙ

VIII. ПІДСУМКИ УРОКУ

П'ята сходинка. «Кошик знань»

На аркуші паперу учні малюють кошик, на якому пропоновано написати терміни з теми. Через певний час учитель зупиняє гру і просить одного з учнів зачитати слова. Учні викреслюють назви, які повторюються в їхніх записах. Переможцем виявиться той, у кого більше за інших записано термінів, тобто в кого найбільш місткий кошик знань.

Шоста сходинка. Мій успіх (рефлексія)

Закінчити речення:

✵ Сьогодні мені найкраще вдалося ...

✵ Я зміг (змогла) ...

✵ Я навчився (навчилася) ...

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання за підручником: Розділ 2, узагальнюємо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити