Розробки уроків - Інформатика 6 клас - за підручником Н. В. Морзе - 2015

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАТИКА. 6 КЛАС

(за підручником Н. В. Морзе, О. В. Барної, В. П. Вембера, О. Г. Кузмінської, Н. А. Саражинської. Інформатика. 6 клас)

35 годин (1 година на тиждень)

Номер

уроку

Тема уроку

Кількість

годин

Дата проведення уроку

Примітки

I семестр

Тема 1. Алгоритми та їх виконавці

7

1

Інструктаж з безпеки життєдіяльності в кабінеті інформатики. Поняття команди. Команди і виконавці

1

2

Поняття алгоритму. Форми подання алгоритмів

1

3

Практична робота № 1 «Складання та виконання алгоритмів»

1

4

Середовище виконання алгоритму

1

5

Об’єкти та події

1

6

Складання та виконання алгоритмів у середовищі Скретч

1

7

Практична робота № 2 «Складання та виконання алгоритмів у навчальному середовищі виконання алгоритмів»

1

Тема 2. Поняття операційної системи

6

8

Поняття операційної системи. Графічний інтерфейс операційної системи

1

9

Поняття файлової системи. Об’єкти файлової системи та їх властивості

1

10

Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи

1

11

Практична робота № 3 «Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи»

1

12

Пошук об’єктів файлової системи. Практична робота № 4 «Пошук об’єктів файлової системи»

1

13

Контрольна робота з теми «Поняття операційної системи»

1

Тема 3. Мультимедіа

4

14

Поняття про мультимедіа. Об’єкти мультимедіа

1

15

Практична робота № 5 «Копіювання об’єктів мультимедіа на комп’ютер. Робота з мультимедійними програвачами»

1

16

Засоби перегляду зображень

1

II семестр

17

Практична робота № 6 «Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей»

1

Тема 4. Текстовий процесор

9

18

Поняття текстового документа, його об’єктів. Середовище текстового процесора

1

19

Режими роботи в середовищі текстового процесора

1

20

Введення і редагування тексту. Перевірка правопису

1

21

Робота з фрагментом тексту. Пошук та заміна фрагментів у тексті

1

22

Форматування символів та абзаців. Попередній перегляд, друк

1

23

Практична робота № 7 «Редагування та форматування текстового документа»

1

24

Вставляння зображень у текстовий документ

1

25

Практична робота № 8 «Вставляння графічних об’єктів та організаційних діаграм у текстовий документ»

1

26

Контрольна робота з теми «Текстовий процесор»

1

Тема 5. Комп’ютерні мережі

9

27

Комп’ютерні мережі. Типи комп’ютерних мереж

1

28

Глобальна мережа Інтернет, її служби. Всесвітнє павутиння. Робота з веб-браузером

1

29

Список сайтів, вибраних для швидкого доступу. Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів

1

30

Пошук в Інтернеті

1

31

Практична робота № 9 «Пошук в Інтернеті. Створення списку сайтів, вибраних для швидкого перегляду»

1

32

Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн-перекладачі. Практична робота № 10 «Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами»

1

33

Авторське право та Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом

1

34

Контрольна робота з теми «Комп’ютерні мережі»

1

35

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

1

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити