Розробки уроків - Інформатика 6 клас - за підручником Н. В. Морзе - 2015

ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

Урок 21. РОБОТА З ФРАГМЕНТОМ ТЕКСТУ. ПОШУК ТА ЗАМІНА ФРАГМЕНТІВ У ТЕКСТІ

Цілі:

навчальна: сформулювати поняття фрагмента текста; розглянути різні способи копіювання і вставляння фрагментів тексту; формувати вміння виділяти та вилучати, копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням Стрічки, комбінацій клавіш, контекстного меню; знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі;

розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам'яті, уваги, спостережливості;

виховна: виховувати організованість та дисципліну; формувати навички роботи в групах, уміння проводити об'єктивну самооцінку.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок.

Обладнання та наочність: комп'ютер, інструкції з ТБ у кабінеті інформатики, ребуси, файли для практичних завдань.

Програмне забезпечення: Microsoft Office Word.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником.

2. Вправа «Одна з трьох»

На місця пропусків у тексті вставити одну з трьох клавіш (Enter, Delete, Backspace):

Для видалення символів ліворуч від курсора використовують клавішу ________, а праворуч від курсора — _________. Щоб вставити в текст додатковий абзац, слід встановити курсор у те місце тексту, де потрібно розпочати новий абзац, і натиснути клавішу _________.

Для об’єднання двох абзаців в один слід встановити курсор за останнім символом першого абзацу і натиснути клавішу _________ або встановити курсор перед першим символом другого абзацу і натиснути клавішу _________.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Яким чином виділяють об’єкти у вікні папки?

2. Які дії можна виконувати над файлами та папками? Якими способами їх можна виконати?

3. Які операції можна виконувати з фрагментом зображення в графічному редакторі Paint?

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Уявіть, що вам потрібно нарисувати в середовищі графічного редактора Paint галявину з однаковими квітами. Як ви це зробите? (Відповіді учнів.)

— А тепер наступне завдання. У середовищі текстового процесора вам потрібно надрукувати текст пісні, що складається з трьох куплетів з однаковим приспівом. Чи можна якимось чином полегшити роботу користувача та заощадити час на введенні тексту? Ваші пропозиції. (Відповіді учнів.)

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Виділення фрагментів тексту.

2. Операції над виділеним фрагментом тексту.

3. Пошук та заміна фрагментів у тексті.

VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

VІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

1. Робота з підручником: § 21, обговорюємо: №№ 1, 3, 4, 6; працюємо в парах: №№ 3, 4.

2. Робота з додатковим матеріалом:

3. Додаткові завдання

1) Розгадати ребуси.

— Яким чином виділяють фрагменти тексту, зашифровані в ребусах?

2) Робота в групах

Описати алгоритм виконання запропонованої дії над виділеним фрагментом тексту всіма можливими способами:

1 група. Видалення

2 група. Копіювання

3 група. Переміщення

4. Робота з комп'ютером. Інструктаж з ТБ

Завдання за підручником: § 21, діємо: вправа 1, 2.

VIІІ. ВПРАВИ ДЛЯ ОЧЕЙ

IX. ПІДСУМКИ УРОКУ Рефлексія

1. Яких нових умінь ви набули на уроці?

2. Оцініть свою роботу.

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 21, повторюємо.

2. Додаткове завдання. Принести гарно оформлену статтю в газеті чи журналі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити