Розробки уроків - Інформатика 6 клас - за підручником Н. В. Морзе - 2015

ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

Урок 22. ФОРМАТУВАННЯ СИМВОЛІВ ТА АБЗАЦІВ. ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД, ДРУК

Цілі:

навчальна: формувати уявлення про форматування тексту; вчити форматувати

символи та абзаци; нумерувати сторінки документа; здійснювати попередній перегляд та роздруковувати текстовий документ;

розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, художнього смаку; вчити аналізувати, виділяти головне, порівнювати, узагальнювати та систематизувати;

виховна: виховувати уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок.

Обладнання та наочність: комп'ютер, інструкції з ТБ у кабінеті інформатики.

Програмне забезпечення: Microsoft Office Word.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником.

2. Фронтальне опитування

1) Як виділити фрагмент тексту: слово, речення, рядок, кілька рядків підряд, абзац, довільний фрагмент, весь документ?

2) Назвіть способи виконання операцій над виділеним фрагментом тексту.

(З використання Стрічки, комбінацій клавіш, миші, контекстного меню)

3) Що таке буфер обміну? Для чого його використовують?

4) Скільки разів можна вставити в документ фрагмент тексту з буфера обміну?

5) Як здійснити пошук фрагмента тексту в середовищі текстового процесора?

6) Яким чином виконують автоматичну заміну фрагментів тексту?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вправа «Інтерв'ю»

Учні по черзі демонструють статті з газет і журналів та відповідають на запитання:

1) Чим саме привабила вас ця стаття?

2) Який текст ви вважаєте гарно оформленим?

3) Чи впливає оформлення на бажання прочитати статтю?

— Створюючи текстовий документ, користувачі повинні дбати про його зовнішній вигляд та зручність читання. Це досягається в процесі форматування об’єктів текстового документа.

— Сьогодні ви дізнаєтеся, як здійснити форматування текстових об’єктів — символів та абзаців.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ План вивчення теми

1. Форматування символів.

2. Особливості форматування абзаців.

3. Підготовка та друк документа.

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

VI. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

1. Робота з підручником: § 22, обговорюємо: №№ 1, 4, 5; працюємо в парах: №№ 2, 3.

2. Робота з додатковим матеріалом:

3. Додаткове завдання Гра «Вірю-не вірю»

1) Розмір символів вказують у міліметрах. (-)

2) Можна встановити свій розмір символів від 1 до 1638 пт з точністю до 0,5. (+)

3) Для виділеного фрагмента тексту можна застосувати лише один тип накреслення. (-)

4) В одному слові кожен символ можна зафарбувати іншим кольором. (+)

5) Міжрядковий інтервал вимірюється в пунктах. (+)

6) Відступи абзаців можна встановлювати і за допомогою лінійки масштабування.(+)

7) Нумерація сторінок завжди починається з номера 1. (-)

8) Допускається друк виділеного фрагмента тексту. (+)

4. Робота з комп'ютером. Інструктаж з ТБ

1) Сісти на своє робоче місце. Підготувати комп’ютер до роботи.

2) Завантажити текстовий процесор Microsoft Office Word.

3) Встановити параметри сторінки: ліве поле — 2,5 см; всі інші поля — по 2 см, орієнтація сторінки — альбомна.

4) Задати розмір шрифту — 14, тип — Times New Roman.

5) Набрати текст, використовуючи потрібне накреслення шрифту. Назви шрифтів друкувати вказаним типом шрифту.

Основні властивості символів

1. Шрифт. Існують два основні види шрифтів: звичайні (Times New Roman, Courier New, Garamond) та рублені (Comic Sans MS, Tahoma, Verdana).

2. Накреслення: нормальне, напівжирне, курсив, підкреслене або їх комбінація.

3. Розмір. Вимірюється в пунктах. Пункт — це друкарська одиниця вимірювання, вона дорівнює 0,376 мм у вітчизняній системі та 0,353 мм — в англо-американській.

4. Колір тексту.

6) Для заголовка тексту задати: тип шрифту Comic Sans MS, розмір шрифту — 18, напівжирне накреслення, червоний колір, вирівнювання — по центру.

7) Для основного тексту встановити синій колір, вирівнювання — за шириною.

8) Виконати форматування абзаців: 1 абзац (заголовок) — інтервал після абзацу — 6 пт. Для двох останніх абзаців встановити полуторний міжрядковий інтервал.

9) Вставити номер сторінки посередині внизу.

10) Здійснити попередній перегляд документа.

11) Виконати команду ФайлДрук. Розглянути, які параметри друкування встановлені «за умовчанням».

12) Зберегти документ у власній папці з ім’ям файла Форматування.

13) Здати роботу вчителеві.

14) Закрити всі вікна. Завершити роботу на комп’ютері.

VІІ. ВПРАВИ ДЛЯ ОЧЕЙ

VIІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: § 22.

2. Додаткове завдання. Написати твір-мініатюру «Тексти з однаковим оформленням — як люди з однаковою зовнішністю».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити