Розробки уроків - Інформатика 6 клас - за підручником Н. В. Морзе - 2015

ПЕРЕДМОВА

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАТИКА. 6 КЛАС

АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ВИКОНАВЦІ

Урок 1. ІНСТРУКТАЖ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ. ПОНЯТТЯ КОМАНДИ. КОМАНДИ І ВИКОНАВЦІ

Урок 2. ПОНЯТТЯ АЛГОРИТМУ. ФОРМИ ПОДАННЯ АЛГОРИТМУ

Урок 3. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ»

Урок 4. СЕРЕДОВИЩЕ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМУ

Урок 5. ОБ'ЄКТИ ТА ПОДІЇ

Урок 6. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ У СЕРЕДОВИЩІ СКРЕТЧ

Урок 7. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ У НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ»

ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Урок 8. ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. ГРАФІЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Урок 9. ПОНЯТТЯ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ. ОБ'ЄКТИ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Урок 10. ОПЕРАЦІЇ НАД ОБ'ЄКТАМИ ТА ГРУПАМИ ОБ'ЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

Урок 11. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 «ОПЕРАЦІЇ НАД ОБ'ЄКТАМИ ТА ГРУПАМИ ОБ'ЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ»

Урок 12. ПОШУК ОБ'ЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 «ПОШУК ОБ'ЄКТІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ»

Урок 13. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ»

МУЛЬТИМЕДІА

Урок 14. ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА. ОБ'ЄКТИ МУЛЬТИМЕДІА

Урок 15. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 «КОПІЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА НА КОМП'ЮТЕР. РОБОТА З МУЛЬТИМЕДІЙНИМИ ПРОГРАВАЧАМИ»

Урок 16. ЗАСОБИ ПЕРЕГЛЯДУ ЗОБРАЖЕНЬ

Урок 17. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 «ПЕРЕГЛЯД ЗОБРАЖЕНЬ ТА ЗМІНЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ»

ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

Урок 18. ПОНЯТТЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА, ЙОГО ОБ'ЄКТІВ. СЕРЕДОВИЩЕ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

Урок 19. РЕЖИМИ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА

Урок 20. ВВЕДЕННЯ І РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ. ПЕРЕВІРКА ПРАВОПИСУ

Урок 21. РОБОТА З ФРАГМЕНТОМ ТЕКСТУ. ПОШУК ТА ЗАМІНА ФРАГМЕНТІВ У ТЕКСТІ

Урок 22. ФОРМАТУВАННЯ СИМВОЛІВ ТА АБЗАЦІВ. ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД, ДРУК

Урок 23. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 «РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА»

Урок 24. ВСТАВЛЯННЯ ЗОБРАЖЕНЬ У ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ

Урок 25. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 «ВСТАВЛЯННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДІАГРАМ У ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ»

Урок 26. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР»

КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Урок 27. КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ. ТИПИ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Урок 28. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, ЇЇ СЛУЖБИ. ВСЕСВІТНЄ ПАВУТИННЯ. РОБОТА З ВЕБ-БРАУЗЕРОМ

Урок 29. СПИСОК САЙТІВ, ВИБРАНИХ ДЛЯ ШВИДКОГО ДОСТУПУ. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ, ВЕБ-СТОРІНОК ТА ЇХ ФРАГМЕНТІВ

Урок 30. ПОШУК В ІНТЕРНЕТІ

Урок 31. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9 «ПОШУК В ІНТЕРНЕТІ. СТВОРЕННЯ СПИСКУ САЙТІВ, ВИБРАНИХ ДЛЯ ШВИДКОГО ПЕРЕГЛЯДУ»

Урок 32. ІНТЕРНЕТ-ЕНЦИКЛОПЕДІЇ, СЛОВНИКИ ТА ОНЛАЙН-ПЕРЕКЛАДАЧІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 «РОБОТА З ІНТЕРНЕТ-ЕНЦИКЛОПЕДІЯМИ, СЛОВНИКАМИ ТА ОНЛАЙН-ПЕРЕКЛАДАЧАМИ»

Урок 33. АВТОРСЬКЕ ПРАВО В ІНТЕРНЕТІ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ

Урок 34. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ»

Урок 35. УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

ЛІТЕРАТУРА

ОРІЄНТОВНИЙ КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ВТОМИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КАБІНЕТАХ ІНФОРМАТИКИ ТА ІКТ НАВЧАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити