Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Урок 8. БАЗОВІ АЛГОРИТМІЧНІ СТРУКТУРИ: ПОВТОРЕННЯ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯ

Цілі:

навчальна: сформувати поняття алгоритму та його властивостей, поняття виконавця, мови програмування; засвоїти базові алгоритмічні структури;

розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння планувати та аналізувати свою діяльність;

виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: формування знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному класі.

Програмне забезпечення: Pascal ABC.NET.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Методичний прийом «Сніжна грудка»

Один учень називає слово з кросворда, інший утворює з ним речення, третій — запитання, четвертий — відповідь на запитання.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

У наведені правила для створення запитів вставте слова.

1) У запитах намагайтеся застосовувати ... (малі) літери, з великої набирайте лише власні імена.

2) Пропуск між словами означає, що вони ... (обидва) мають міститися у шуканому документі. Наприклад, задання слів «урок інформатики» надасть документи, де є слова і «урок», і «інформатика».

3) Якщо потрібно знайти документи з будь-яким із вказаних слів, застосовують знак ...(|). Наприклад, ключові слова урок інформатики| Паскаль внаслідок пошуку знайдуть сторінки, які містять слово ... (урок) и будь-яке зі слів ... (інформатика) або ... (Паскаль).

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вкажіть послідовність дій для.

1) заварювання чаю;

2) визначення чергування прийменників у-в;

3) обчислення виразу (ax + b)x + c при заданих значеннях a, b, c.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми

1. Виконавець алгоритмів.

2. Мови програмування та комп’ютерні програми.

3. Середовище програмування Pascal ABC.NET.

4. Характеристика мови Паскаль — алфавіт, синтаксис, семантика.

5. Структура програми мовою Паскаль.

6. Концепція типів змінних. Правила створення імен змінних у Паскалі.

7. Арифметичні операції, операції відношення, логічні операції.

8. Лінійні алгоритми.

9. Алгоритми з повторенням та розгалуженням.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

VII. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником:________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом:________________________

3. Додаткові завдання

1) З’ясуйте, яка властивість алгоритму описана.

✵ Алгоритм повинен розв’язувати будь-яку задачу певного типу і бути застосовним до допустимих вхідних даних. (Масовість)

✵ Операції, які використовують в алгоритмі, не повинні мати подвійного тлумачення; не повинно виникати питання, що саме і як потрібно робити. Порядок виконання операцій має бути строго визначений. (Визначеність)

✵ Процес виконання алгоритму має передбачати окремі завершені операції, які виконують послідовно і за скінченний час. (Дискретність)

✵ Виконання послідовності операцій алгоритму має призводити до конкретного результату. (Результативність)

✵ Будь-який виконавець, здатний сприймати і виконувати вказівки алгоритму (навіть не розуміючи їх змісту), діючи за алгоритмом, може виконати поставлене завдання. (Формальність)

2) Вкажіть відповідність між елементами структури Паскаль-програми:

3) Запишіть мовою Паскаль вирази:

4) Запишіть у математичному вигляді:

4. Робота за комп'ютером

У мережі Інтернет знайдіть і запишіть у зошит по три приклади алгоритмів: лінійних, з розгалуженням та з повторенням.

У середовище програмування Pascal ABC.NET введіть і виконайте програму, наведену в додатковому завданні 2.

VIII. ПІДСУМКИ УРОКУ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

2. Додаткове завдання. Перепишіть вирази, записані НАМ у традиційній математичній формі;


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити