Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Урок 9. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ

Цілі:

навчальна: сформувати уявлення про призначення циклічних структур та види операторів повторення; сформулювати поняття тіла циклу та умов входження (виходу) до циклу; сформувати навички використання циклу ПОКИ;

розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння планувати та аналізувати свою діяльність;

виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: формування та первинне застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: Pascal ABC.NET.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Заповніть таблицю.

Вираз, записаний НАМ

Математичний виразІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Наведіть приклади алгоритмів та опишіть їх різними способами.

2. Наведіть приклади допустимих та недопустимих команд таких виконавців:

а) людина;

б) робот;

в) пристрій дистанційного керування телевізором.

3. Які частини має алгоритм?

4. Що належить до описової частини алгоритму?

5. Які є типи даних?

6. Наведіть приклади цілих, дійсних та текстових сталих.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перекладіть програму, написану мовою Паскаль, українською мовою.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми

1. Призначення циклічних структур, види операторів повторення.

2. Тіло циклу, умова входження до циклу (виходу з циклу).

3. Спільні ознаки та відмінність різних видів циклів.

4. Правило записування циклу з передумовою за правилами НАМ.

5. Блок-схема циклу ПОКИ. Загальна структура циклічного алгоритму.

6. Заповнення таблиці виконавця для задач, у розв’язанні яких використовують оператор повторення з передумовою.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

VII. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником:___________________________

2. Робота з додатковим матеріалом:___________________

3. Додаткові завдання

1) Вкажіть відповідність між елементом блок-схеми та його призначенням.

Елемент блок-схеми


Призначення

Перевірка умови


Отримання нових значень величин, що використовують в основній частині циклу

Підготовка циклу


Реалізація основних дій

Підготовка до повторного виконання


Присвоєння початкових значень всім величинам, що змінюються у циклі

Основна частина циклу


Перевірка умови входження до циклу

2) У програмі запишіть пропущені оператори для алгоритму Евкліда (знаходження найбільшого спільного дільника двох натуральних чисел A і В), використовуючи цикл ПОКИ:

3) Заповніть таблицю виконавця.

Вхідні дані

Перший крок

Другий крок

Третій крок

НСД (А, В) = 5

А = 25

В = 15

4. Робота за комп'ютером

Розв'язування задач з використанням циклу ПОКИ

Напишіть програми обчислення сум, використовуючи цикл ПОКИ.

Початковий та середній рівні

Достатній рівень

Високий рівень

Для тридцяти доданків вигляду n - і, де і = 1, 2, 3, ..., 30, а n— дане число

Для п’ятдесяти доданків, що мають вигляд дробу 

Для n доданків вигляду (і + 3)2 , де і = 1, 2, 3, ..., n

VIII. ПІДСУМКИ УРОКУ

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

2. Додаткове завдання. Наведіть п’ять прикладів із життя з використанням циклу ПОКИ. На два приклади складіть блок-схему.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити