Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Урок 11. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 «СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ З ПОВТОРЕННЯМ У ВИЗНАЧЕНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ»

Цілі:

навчальна: закріпити вміння складати та виконувати алгоритми з повторенням у середовищі Pascal ABC.NET;

розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння планувати та аналізувати свою діяльність;

виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: PascalABC.NET.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Методичний прийом «Сніжна грудка»

Алгоритм цього прийому — «Слово - речення - запитання - відповідь». Перший учень називає слово, що стосується циклу з параметром, другий утворює з ним речення, третій — запитання, четвертий — відповідь на запитання.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Фронтальна бесіда

1. Що відбудеться, якщо під час трансляції програми, записаної у середовищі програмування PascalABC.NET, у її тексті виявиться помилка?

2. Що необхідно робити для її усунення?

3. Які існують режими виконання програми?

4. Як вибрати потрібний режим?

5. Як можна переглядати проміжні значення змінних у режимі трасування програми в середовище PascalABC.NET?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

За допомогою магнітних карток складіть схему.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА ПРАВИЛ ТЕМИ

План узагальнення понять

1. Призначення циклічних структур, види операторів повторення.

2. Тіло циклу, умова входження до циклу (виходу з циклу).

3. Спільні ознаки та відмінність різних видів циклів.

4. Правило записування циклу з передумовою за правилами НАМ.

5. Блок-схема циклу поки. Загальна структура циклічного алгоритму.

6. Призначення циклу з параметром.

7. Правило записування циклу з параметром за правилами мови Паскаль.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

VII. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота з підручником:____________________________

2. Робота з додатковим матеріалом:___________________

3. Робота за комп'ютером

Практична робота № 3 «Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів»

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

1. Складіть програму обчислення суми чисел від 20 до 200 в середовищі PascalABC.NET.

Достатній рівень навчальних досягнень

2. Намалюйте блок-схему та складіть програму на НАМ алгоритму Евкліда, використовуючи цикли ДЛЯ і ПОКИ.

3. Введіть їх у середовище PascalABC.NET.

4. Перевірте правильність роботи програми і заповніть таблицю виконавця.

Високий рівень навчальних досягнень

5. Напишіть програми обчислення добутку.

г) усіх чисел від 1 до 100, кратних 3, але не кратних 6.

VIII. ПІДСУМКИ УРОКУ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання за підручником:


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити