Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Урок 13. УМОВНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ «ЯКЩО - ТО». АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Цілі:

навчальна: засвоїти послідовність дій у процесі використання вкладених операторів; сформувати уявлення про складені логічні умови; сформувати навички зі складання та заповнення таблиці виконавця, перевірки правильності програм за допомогою системи текстів;

розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння планувати та аналізувати свою діяльність;

виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: засвоєння знань, вмінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: PascalABC.NET.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Методичний прийом «Відгадай блок-схему»

Перший учень виходить і читає всім один із прикладів розгалуження. Далі малює на дошці блок-схему на цю програму з порожніми елементами. Другий учень повинен заповнити елементи блок-схеми, які він вважає за доцільні для прочитаного прикладу. Клас оцінює роботу учнів.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Розставте порядок виконання операцій відповідно до їх пріоритету.

✵ Операція відношення: =, <>(не дорівнює), <, >, <=, >=. (4);

✵ Операція типу множення: *, /, div, mod, and (2);

✵ Операція типу додавання: +, -, or, хоr (3);

✵ Операція not — логічне заперечення (1).

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Складіть блок схему обчислення значень функції

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми

1. Використання вкладених операторів.

2. Послідовність виконання команд у вкладеному операторі розгалуження.

3. Призначення та використання складених логічних умов в операторі розгалуження. Логічні оператори and, or.

4. Таблиця виконавця.

5. Перевірка правильності програм за допомогою системи тестів.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

VII. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником:____________________________

2. Робота з додатковим матеріалом:____________________

3. Додаткові завдання

1) Заповніть таблицю.

Х

Y

X and Y


Х

Y

X or Y

1

11

1


1

01

0


0

10

1


0

00

0


2) Складіть програми на НАМ.

а) Дано дійсні числа х, у. Менше з чисел замінити його абсолютною величиною, а більше - добутком чисел х, у.

б) Дано дійсні числа a, b, c. Перевірити, чи виконується умова a > b > c.

в) Дано дійсні числа a, b, c. Перевірити, чи виконується умова a > b > c.

г) Дано три дійсні числа. Вибрати ті з них, які належать проміжку [1, 3].

4. Робота за комп'ютером

У середовище PascalABC.NET введіть програми з додаткових завдань. Самостійно виберіть спосіб для перевірки правильності: заповніть таблицю виконавця, виконайте програму та проаналізуйте отримані результати, покроково виконайте програму в середовище PascalABC.NET, на кожному кроці перевіряючи отримані значення змінних.

VIII. ПІДСУМКИ УРОКУ

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

2. Додаткове завдання. Складіть п’ять запитань за темою уроку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити