Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Урок 14. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 «СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У ВИЗНАЧЕНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ»

Цілі:

навчальна: узагальнити й систематизувати знання з використання оператора розгалуження;

розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння планувати та аналізувати свою діяльність;

виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, вмінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: PascalABC.NET.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Методичний прийом «Лицарський турнір»

Двоє учнів виходять до дошки. Один ставить іншому запитання, підготовлені вдома. Другий відповідає і після цього ставить своє запитання.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

За готовим кросвордом складіть запитання.

IV. ВІДТВОРЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запишіть наведені висловлення як складені умови:

1) значення змінної х більше за 10 та менше від 40;

2) значення змінної х не менше лише за одне з двох чисел а і b;

3) значення змінної х є найбільшим з трьох чисел y1, y2, y3.

V. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА ПРАВИЛ ТЕМИ

План повторення теми

1. Логічні умови.

2. Значення, яких може набувати логічна умова.

3. Побудова простих логічних умов.

4. Оператор розгалуження.

5. Зображення структури розгалуження за допомогою блок-схеми.

6. Таблиця виконавця: призначення, створення, заповнення.

7. Використання вкладених операторів.

8. Послідовність виконання команд у вкладеному операторі розгалуження.

9. Призначення та використання складених логічних умов в операторі розгалуження. Логічні оператори АБО, ТА.

10. Перевірка правильності програм за допомогою системи тестів.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

VII. ПОВТОРЕННЯ Й ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Робота за комп'ютером

Практична робота № 4 «Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів»

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

1. Визначте, чи належить точка з координатою х відрізку [а; b]. Запишіть цю умову подвійною нерівністю (х менше або дорівнює b і більше або дорівнює а). Запишіть це відношення за правилами мови Паскаль.

Достатній рівень навчальних досягнень

2. Складіть програму визначення існування трикутника зі сторонами а, b і с. Умова існування трикутника відома з геометрії: сума двох будь-яких сторін повинна бути більшою за третю. Отже, для всіх сторін умова «сума двох більша за третю» має виконуватись.

Високий рівень навчальних досягнень

3. Нехай є прямокутний отвір зі сторонами а і Ь і цеглина з ребрами x, y, z. Потрібно скласти умову входження цеглини в отвір.

VIII. ПІДСУМКИ УРОКУ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

2. Додаткове завдання. Повторіть елементи вікна середовища PascalABC. NET.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити