Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. ІНФОРМАТИКА. 7 КЛАС

№№

уроку

Тема уроку

Дата

проведення

Кількість

годин

Примітки

Електронне листування (4 год)

1

Поштова служба Інтернету


1


2

Створення електронної скриньки


1


3

Етикет електронного листування


1


4

Практична робота № 1 «Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу»


1


Моделювання (3 год)

5

Поняття моделі


1


6

Форми подання інформаційної моделі


1


7

Практична робота № 2 «Побудова інформаційної моделі»


1


Алгоритми з повторенням і розгалуженням (10 год)

8

Базові алгоритмічні структури повторення та розгалуження


1


9

Алгоритми з повторенням


1


10

Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів


1


11

Практична робота № 3 «Складання та виконання алгоритмів з повторенням, у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів»


1


12

Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання


1


13

Умовне висловлювання «Якщо — то». Алгоритми з розгалуженням


1


14

Практична робота № 4 «Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів»


1


15

Практична робота № 5 «Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням для виконавців у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів»


1


16

Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів


1


17

Контрольна робота № 1


1


Табличний процесор (18 год)

18

Табличний процесор, його призначення


1


19

Відкриття, перегляд та збереження електронної книги


1


20

Уведення даних у клітинки


1


21

Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок. Практична робота № 6 «Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора»


1


22

Правила запису формул у табличному процесорі


1


23

Практична робота № 7 «Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій»


1


24

Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі


1


25

Практична робота № 8 «Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі»


1


26-30

Розв’язування компетентнісних задач


5


31

Виконання індивідуальних навчальних проектів, з використанням програмних засобів навчального призначення з математики, фізики, хімії


1


32

Виконання індивідуальних навчальних проектів, з використанням програмних засобів навчального призначення з біології, географії


1


33

Виконання індивідуальних навчальних проектів


1


34

Контрольна робота № 2


1


35

Узагальнення та систематизація знань, вивчених за рік


1Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити