Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

Урок 18. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР, ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Цілі:

навчальна: засвоїти основні можливості та призначення програми MS Excel, поняття книги, аркуша, рядка, стовпця, клітинки, активної клітинки, її вмісту та адреси, сформувати навички введення, редагування даних в активну клітинку;

розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння планувати та аналізувати свою діяльність;

виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: формування та первинне закріплення знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: MS Excel.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

У таблиці знайдіть заголовок, рядки, стовпці, клітинки, назви рядків, назви стовпців.

Таблиця 1. Список працівників фірми «Аудитор»

№ з/р

ПІБ

Стать

Посада

Оклад

Дата прийому на роботу

1

Ніколаєва О. Ю.

ж

нач. відділу

5 000

12.03.2004

2

Гуров С. І.

ч

консультант

4 000

28.11.2005

3

Гриньов К. М.

ч

аудитор

3 200

07.05.2007

Середнє


Разом


III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Побудуйте на дошці таблицю для розв’язування задачі.

Тіло кинуто до горизонту під кутом а. Визначити, на якій висоті і на якій відстані від точки старту буде тіло через 1, 2, 3 с, якщо α = 35°, а початкова швидкість — 49 м/с. Дослідити, як залежить висота польоту і відстань, яку проходить тіло, від кута до горизонту, під яким воно кинуте.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми

1. Таблиці, елементи таблиці.

2. Електронні таблиці. Їх види.

3. Табличний процесор, його призначення.

4. Об’єкти електронної таблиці, їхні властивості.

5. Навігація аркушем і книгою.

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

VI. ОСМИСЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником:___________________

2. Робота з додатковим матеріалом:___________

3. Додаткові завдання

1) Опишіть можливості таких пунктів меню: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Данные, Окно.

2) Вкажіть адресацію клітинок.

3) Заповніть таблицю.

Об’єкт

Спосіб виділення

Клітинка


Рядок


Стовпчик


Діапазон


Уся таблиця


4. Робота з комп'ютером

Введіть таблицю, що побудована на дошці (залежність висоти польоту тіла та відстані від кута).

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

2. Додаткове завдання. Складіть схему про об’єкти табличного процесора.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити