Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

Урок 19. ВІДКРИВАННЯ, ПЕРЕГЛЯД І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ

Цілі:

навчальна: узагальнити та систематизувати знання про створення та заповнення електронних таблиць;

розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння планувати та аналізувати свою діяльність;

виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, вмінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: MS Exсel.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Методичний прийом «Заповнити схему»

Двоє учнів малюють схему про об’єкти табличного процесора, але з порожніми базовими елементами. Інші учні повинні відгадати, яким чином відображуються структурні зв’язки в запропонованих схемах.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Складіть розповідь про призначення вікна.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Комп'ютерне тестування

1. Що з наведеного не є характеристиками клітинки?

А) Ім’я; Б) розмір; В) адреса; Г) значення.

2. Яку адресу матиме клітинка В12, якщо змінити вигляд адресації з А1 на R1C1?

А) RBC12; Б) R2C12; В) 12B; T)R12C2.

3. Що означає вміст клітинки «#####»?

A) Ділення на нуль;

Б) ширина клітинки не відповідає формату числа;

B) число в клітинці не відповідає допустимому числовому формату.

4. Мінімальною складовою частиною електронної таблиці є...:

А) клітинка; Б) формула; В) робоча книга.

5. Де у робочому вікні Microsoft Ехсеї XP можна одразу побачити суму виділення клітинок?

A) У заголовку робочого вікна;

Б) в одному з полів статусного рядка;

B) у рядку формул.

6. Що розуміють під Робочою книгою в MS Ехсеї?

A) Системний файл;

Б) файл з розширенням назви .xls;

B) документ, який утворений з Робочих зошитів;

Г) текстовий документ, до якого введено таблиці.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ З ДЕМОНСТРАЦІЄЮ)

План вивчення теми

1. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги.

2. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.

3. Адресація в середовищі табличного процесора.

4. Іменовані клітинки і діапазони.

5. Типи даних: число, текст, формула.

VI. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1) Складіть доповідь, використовуючи схему.

2) Запишіть способи виділення елементів книги й аркуша.

4. Робота за комп'ютером

Завантажте програму MS Excel різними способами. Ознайомтесь з вікном програми. Змінить зовнішній вигляд вікна, послідовно виконуючи такі дії:

✵ прибрати та відобразити панелі інструментів Стандартная і Форматирование;

✵ прибрати та відобразити рядок формул та рядок стану;

✵ установити масштаб відображення документа 75 %;

✵ відкрити та переглянути список панелей Области задач;

✵ з’ясувати та записати алгоритм створення власної панелі інструментів.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

2. Додаткове завдання. Створіть таблицю за матеріалом уроку.

Дія

Спосіб виконання
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити