Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

Урок 20. УВЕДЕННЯ ДАНИХ ДО КЛІТИНОК

Цілі:

навчальна: засвоїти та закріпити принципи введення, редагування, копіювання, переміщення й видалення даних; сформувати поняття типів даних; ознайомити з процедурою автозаповнення клітинок;

розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння планувати та аналізувати свою діяльність;

виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: формування й комплексне застосування знань, вмінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: MS Exсel.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Створіть схему за текстом.

Аркуші робочих книг поділяються на такі типи:

— робочі таблиці;

— аркуші макрокоманд;

— аркуші діаграм;

— аркуші діалогу.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З’ясуйте, якими даними заповниться виділений діапазон клітинок під час виконання таких операцій.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми

1. Уведення даних до клітинок: текст, число.

2. Редагування даних таблиці.

3. Копіювання, переміщення й вилучення даних.

4. Автозаповнення.

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

VI. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником:____________

2. Робота з додатковим матеріалом: ______________________

3. Додаткові завдання

1) За допомогою магнітних карток складіть схему.

2) Встановіть правильний порядок дій для копіювання даних:

✵ установити курсор на потрібне місце і виконати команди ПравкаВставить; (3)

✵ виділити потрібний діапазон клітинок; (1)

✵ виконати команди ПравкаКопировать. (2)

3) Запишіть алгоритм вставляння днів тижня у стовпці MS Excel.

4. Робота за комп'ютером

За допомогою автозаповнення введіть дані:

Діапазон клітинок

Значення даних

А1:А20

Числа від 1 до 20

В1:В12

Місяці від січня до грудня

С1:С21

Дні тижня

D1:D20

Роки, починаючи з 1990

VII. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ У НЕСТАНДАРТНИХ УМОВАХ

З’ясувати:

✵ який буде результат копіювання, якщо місяці задавати не поспіль, а пропускаючи один чи два значення;

✵ як отримати ряд клітинок 5, 10, 15, 20, 25, 30 ...;

✵ чи можливо досягти копіювання чергування «вірю — не вірю»;

VIII. ПІДСУМКИ УРОКУ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

2. Додаткове завдання. Складіть схему про типи даних в MS Excel.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити