Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

Урок 21. ФОРМАТИ ДАНИХ: ЧИСЛОВИЙ, ТЕКСТОВИЙ, ФОРМАТ ДАТИ. ФОРМАТУВАННЯ ДАНИХ, КЛІТИНОК І ДІАПАЗОНІВ КЛІТИНОК. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 «УВЕДЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА»

Цілі:

навчальна: сформувати навички щодо уведення, редагування та форматування даних, клітинок, діапазонів клітинок в електронній таблиці;

розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння планувати та аналізувати свою діяльність;

виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: формування й комплексне застосування знань, вмінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції по ТБ у комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: MS Excel.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Фронтальне опитування за схемою

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Завдання за комп'ютером

Введіть, починаючи з клітинки А1, праворуч текстові стовпці: «квартира 1», «квартира 2», «квартира 3», «квартира 4»...

Введіть, починаючи з клітинки В4, униз список з чотирьох шкільних предметів, попередньо створивши прогресію користувача.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З’ясуйте способи виділення в MS Excel, заповнивши таблицю.

Об’єкт виділення

Спосіб виділення

Клітинка


Рядок


Стовпець


Кілька сусідніх рядків або стовпчиків


Діапазон клітинок


Уся таблиця


Несуміжний діапазон


V. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА ПРАВИЛ ТЕМИ

1. Робота з підручником:________________

2. Робота з додатковим матеріалом:_______

3. Додаткові завдання

1) Установіть відповідність між вкладками діалогового вікна Формат ячеек та настройками, які можна виконати за їх допомогою:

Вкладка

Дія


Змінює шрифт, накреслення, розмір, колір, підкреслення і ефекти тексту у виділених клітинках


Створює рамки навколо виділеного діапазону

Защита

Керує приховуванням формул і блокуванням клітинок


Настроює колір заливки, візерунка, заповнення клітинки


Задає формати подання даних у клітинці


Настроює вирівнювання, направлення тексту, перенесення

2) У клітинку введене число 80. Запишіть алгоритм встановлення формату, щоб число 80 виводилось як 80 км/год.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

VII. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Робота за комп'ютером

Практична робота № 6 «Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора»

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

1. Відформатуйте таблицю за зразком:

Достатній рівень навчальних досягнень

2. Установіть формати даних згідно зі стовпцем А.

Високий рівень навчальних досягнень

3. Впишіть отримані на комп’ютері результати в таблицю.

4. Оформте роботу. Обов’язкові елементи: тема, мета, програмне забезпечення, хід роботи, висновки.

VIII. ПІДСУМКИ УРОКУ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

2. Додаткове завдання. Запишіть алгоритм призначення Автоформату для вже наявної таблиці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити