Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

Урок 23. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 «ВИКОНАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ ЗА ДАНИМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ. ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ»

Цілі:

навчальна: розглянути призначення й використання основних математичних, статистичних і фінансових функцій; формувати уявлення про аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора;

розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння планувати та аналізувати свою діяльність;

виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, вмінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Фронтальне опитування за таблицею

Посилання

Формат

Опис

Абсолютне

$A$1

Посилання на дану клітинку незалежно від місця розміщення клітинки з формулою

Відносне

A1

У ході копіювання клітинки відносне посилання автоматично змінюється

Змішане

$A1 або A$1

У ході копіювання корегуються частково або за стовпцем, або за рядком

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Складіть схему за допомогою магнітних карток.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Складіть розповідь про вікно.

V. ВІДТВОРЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота за комп'ютером

Задачі на використання фінансових функцій для визначення майбутньої вартості сьогоднішніх інвестицій

1. Інвестор відкриває рахунок в банку на суму 2000 грн на умовах 5 % ставки прибутку кожен місяць. Визначити вартість інвестицій через 36 місяців. (Обчислюють через формулу =БС(5 %; 36; -2000))

2. Умові ті самі, але клієнт планує на початку кожного місяця забирати з рахунка 100 грн. Обчислити суму на рахунку через 36 місяців. (Обчислюють через формулу =БС(5 %; 36; 100; -2000; 1))

3. Умові ті ж самі, але клієнт планує не забирати, а додавати по 100 грн на початку кожного місяця. (Обчислюють через формулу =БС(5 %; 36; -100; -2000; 1))

Відповіді. 1) 11583,63 грн; 2) 1520,82 грн; 3) 21646,45 грн.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Практична робота № 7 «Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій»

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

1. Визначте рівень знань групи учнів з інформатики за допомогою рейтингової системи. Використайте логічні функції Якщо(), І() та математичні функції, що відстежують критерії оцінювання тестування знань:

% правильних відповідей

Рівень знань

30 < x < 50

середній

50 < x < 80

достатній

80 < x < 100

високий

Достатній рівень навчальних досягнень

2. Результати розв’язання завдання оформте за таблицею:

Високий рівень навчальних досягнень

3. Додайте в критерії відсоток якісних рівнів (достатнього і високого) та середнього рівня у групі.

VIII. ПІДСУМКИ УРОКУ

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

2. Додаткове завдання. Складіть таблицю про призначення статистичних функцій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити