Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

Урок 25. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 «СТВОРЕННЯ ДІАГРАМ. АНАЛІЗ ДАНИХ, ПОДАНИХ НА ДІАГРАМІ»

Цілі:

навчальна: закріпити навички зі створення діаграм та аналізу даних за допомогою функцій табличного процесора;

розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння планувати та аналізувати свою діяльність;

виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, вмінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Заповніть таблицю за матеріалом домашньої роботи.

Вкладка

Призначення

Вид


Шрифт


Шкала


Число


Вирівнювання


ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Самостійна робота

Варіант І

Варіант ІІ

1. Яке призначення діаграм?

1. Які є типи діаграм?

2. Накресліть ескіз кругової діаграми

2. Накресліть ескіз конічної гістограми

3. Для чого використовують кругові діаграми?

3. Для чого використовують конічні гістограми?

4. Як отримати на діаграмі назву її елементів?

4. З яких елементів утворена діаграма?

5. Як вилучити діаграму зі сторінки?

5. Як скопіювати діаграму на іншу сторінку?

6. Як збільшити розмір діаграми?

6. Як виділити елемент діаграми?

7. Яке призначення стовпчастих діаграм?

7. Яке призначення діаграми типу Графік?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вкажіть складові частини діаграми: маркери даних аркуша, область діаграми, маркери даних на діаграмі — ряди значень, вісь значень, вісь категорій, легенда.

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Робота за комп'ютером

Практична робота № 8 «Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі»

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

1. Складіть таблицю та побудуйте діаграму за текстом. Оформте таблицю та визначте тип діаграми на власний розсуд.

Чисельність населення Вінницької області станом на червень 2009 року становить 1771,8 тис. осіб. Чисельність населення Донецької області становить 4,5 млн мешканців. Івано-Франківська область зафіксувала 1405,7 тис. осіб. У Чернівецькій області мешкає 1 млн. осіб

Достатній рівень навчальних досягнень

2. На побудованій діаграмі вкажіть назву, вісь Х, назву осі Х, вісь Y, назву осі Y, ділянку побудови діаграми, ряди даних, позначки даних, лінії сітки. Вкажіть елементи, які відсутні.

Високий рівень навчальних досягнень

3. На основі даних практичної роботи побудуйте гістограму з накопиченням за полями «Харківська область» та «Чернівецька область». Всі необхідні дані додайте самостійно.

4. Оформте роботу. Обов’язкові елементи: тема, мета, програмне забезпечення, хід роботи, висновки.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

2. Додаткове завдання. Дайте відповідь на запитання:

1) Назвіть типи діаграм.

2) Які існують об’єкти діаграми?

3) Опишіть основні способи побудови діаграм.

4) Опишіть основні операції редагування діаграм.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити