Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

Урок 26. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Цілі:

навчальна: сприяти комплексному застосовуванню знань, вмінь та навичок у використанні комп'ютерного програмного забезпечення для розв'язання практичних задач;

розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння планувати та аналізувати свою діяльність;

виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Методичний прийом «Сніжна грудка»

Алгоритм прийому — «Слово - речення - запитання - відповідь». Перший учень називає слово з понятійного апарату редагування діаграм, другий утворює з ним речення, третій — запитання, четвертий — відповідь на запитання.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Угорський кросворд

Розгалуження, Фiбоначчi, алгоритм, оператор, ПОКИ, Евклiд, передумова, НАМ, тіло циклу, післяумова.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

План повторення теми

1. Мови програмування та комп’ютерні програми.

2. Навчальна алгоритмічна мова (НАМ).

3. Основні елементи вікна середовища програмування Pascal ABC.NET.

4. Робота із шаблонами.

5. Логічні умови.

6. Зображення структури розгалуження за допомогою блок-схеми.

7. Таблиця виконавця: призначення, створення, заповнення.

8. Використання вкладених операторів.

9. Тіло циклу, умова входження до циклу (виходу з циклу).

10. Блок-схема циклу ПОКИ. Загальна структура циклічного алгоритму.

11. Призначення циклу з параметром.

12. Оператор повторення з післяумовою. Доцільність використання цього виду циклу.

13. Загальна структура циклічного алгоритму. Блок-схема циклу ПОВТОРЮВАТИ — ДОКИ ... НЕ.

14. Заповнення таблиці виконавця для циклу з післяумовою.

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Розв'язування компетентнісних задач

Учнів об’єднано в чотири групи. Кожна група отримує завдання створити презентацію, у якій потрібно відобразити запитання.

№ групи

Завдання

1

1. Текстова інформація про причини виникнення Інтернету.

2. Рисунок про способи з’єднання комп’ютерів у мережі Інтернет.

3. Текстова інформація про цикли з параметром. Два приклади програм з цими циклами, написані мовою Паскаль.

4. Портрет та історична довідка про Евкліда

2

1. Текстова інформація про правила записування доменної адреси.

2. Таблиця з переліком та призначенням основних сервісів Інтернету.

3. Текстова інформація про цикли з передумовою. Два приклади програм з цими циклами, написані мовою Паскаль.

4. Портрет та довідка про діяльність професора Олексія Стахова

3

1. Текстова інформація про принципи організації пошуку інформації в Інтернеті.

2. Таблиця з переліком пошукових систем та мови, для якої вони розроблені.

3. Текстова інформація про структуру розгалуження. Два приклади програм з цією структурою написані мовою Паскаль.

4. Портрет та історична довідка про Фібоначчі

4

1. Текстова інформація про принципи організації електронної пошти.

2. Рисунок, де відображено передання листа в електронній пошті.

3. Текстова інформація про циклічну структуру з післяумовою. Два приклади програм з цими циклами, написані мовою Паскаль.

4. Портрет та історична довідка про діяльність академіка С. О. Лебедєва

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

2. Додаткове завдання. Повторіть основні означення та алгоритми роботи з графічним редактором.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити