Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

МОДЕЛЮВАННЯ

Урок 7. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ»

Цілі:

навчальна: формувати вміння будувати інформаційні моделі та подавати їх у різних формах;

розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння планувати та аналізувати свою діяльність;

виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп'ютерної техніки.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, вмінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Методичний прийом «Рецензія»

Двоє учнів на дошці малюють власні схеми або таблиці за домашнім завданням. Клас пише рецензію за планом:

1) Повнота визначень питання.

2) Логіка викладення.

3) Наявність (відсутність) фактичних помилок.

4) Мовна грамотність.

5) Дизайнерське оформлення схеми, таблиці.

ІІІ. ВІДТВОРЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Встановіть правильний порядок етапів створення інформаційної моделі.

Відокремити властивості об'єкта, які є суттєвими для цього дослідження

ІІ

З’ясувати мету дослідження, для якої створюють модель

І

Встановити взаємозв’язок між значеннями обраних властивостей

ІІІ

Обрати форму подання та створити інформаційну модель

IV

IV. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА ПРАВИЛ ТЕМИ

План повторення теми

1. Поняття моделі.

2. Поняття предметної галузі.

3. Типи моделей.

4. Форми подання інформаційної моделі: у формі опису, таблиці, формули, схеми.

5. Етапи побудови інформаційної моделі.

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

1. Робота з підручником:____________________________

2. Робота з додатковим матеріалом:___________________

Практична робота № 2 «Побудова інформаційних моделей»

Робота за комп'ютером

Початковий та середній рівні навчальних досягнень

1. Створіть інформаційну модель об’єкта «автомобіль» з точки зору інженера, водія таксі, пасажира, дизайнера. Модель подайте у формі опису в текстовому редакторі.

Достатній рівень навчальних досягнень

2. Створіть інформаційну модель об’єкта «многокутники» та подайте її у формі таблиці в текстовому редакторі.

Високий рівень навчальних досягнень

3. Створіть та подайте інформаційну модель об’єкта «Сучасні українські письменники» у формі схеми в програмі для редакції презентацій.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

2. Додаткове завдання. Складіть кросворд на тему «Інформаційні моделі».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити