Конспекти уроків - Інформатика 7 клас - 2016

ВСТУП

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. ІНФОРМАТИКА. 7 КЛАС

ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ

Урок 1. ПОШТОВА СЛУЖБА ІНТЕРНЕТУ

Урок 2. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СКРИНЬКИ

Урок 3. ЕТИКЕТ ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТУВАННЯ

Урок 4. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСУ»

МОДЕЛЮВАННЯ

Урок 5. ПОНЯТТЯ МОДЕЛІ

Урок 6. ФОРМИ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Урок 7. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ»

АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Урок 8. БАЗОВІ АЛГОРИТМІЧНІ СТРУКТУРИ: ПОВТОРЕННЯ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯ

Урок 9. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ

Урок 10. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ З ПОВТОРЕННЯМ У ВИЗНАЧЕНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ

Урок 11. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 «СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ З ПОВТОРЕННЯМ У ВИЗНАЧЕНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ»

Урок 12. ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ІСТИННІ ТА ХИБНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Урок 13. УМОВНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ «ЯКЩО - ТО». АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Урок 14. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 «СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У ВИЗНАЧЕНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ»

Урок 15. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 «СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ ДЛЯ ВИКОНАВЦІВ У ВИЗНАЧЕНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ»

Урок 16. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ У ВИЗНАЧЕНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ

Урок 17. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

Урок 18. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР, ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Урок 19. ВІДКРИВАННЯ, ПЕРЕГЛЯД І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ

Урок 20. УВЕДЕННЯ ДАНИХ ДО КЛІТИНОК

Урок 21. ФОРМАТИ ДАНИХ: ЧИСЛОВИЙ, ТЕКСТОВИЙ, ФОРМАТ ДАТИ. ФОРМАТУВАННЯ ДАНИХ, КЛІТИНОК І ДІАПАЗОНІВ КЛІТИНОК. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 «УВЕДЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА»

Урок 22. ПРАВИЛА ЗАПИСУ ФОРМУЛ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ

Урок 23. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 «ВИКОНАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ ЗА ДАНИМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ. ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ»

Урок 24. СТОВПЧАСТІ ТА СЕКТОРНІ ДІАГРАМИ, ЇХ ОБ'ЄКТИ І ВЛАСТИВОСТІ. СТВОРЕННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧАСТИХ І СЕКТОРНИХ ДІАГРАМ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА. АНАЛІЗ ДАНИХ, ПОДАНИХ НА ДІАГРАМІ

Урок 25. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 «СТВОРЕННЯ ДІАГРАМ. АНАЛІЗ ДАНИХ, ПОДАНИХ НА ДІАГРАМІ»

Урок 26. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 27. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 28. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 29. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 30. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 31. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ, ХІМІЇ

Урок 32. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ

Урок 33. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Урок 34. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

Урок 35. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, ВИВЧЕНИХ ЗА РІК

Література


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити