Усі уроки інформатики 7 клас - 2016

ПЕРЕДМОВА

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ІНФОРМАТИКИ. 7 КЛАС

ТЕМА 1. ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ

Урок 1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ ТА ІКТ. ПОШТОВА СЛУЖБА ІНТЕРНЕТУ. ЕЛЕКТРОННА СКРИНЬКА ТА ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ. ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СКРИНЬКИ

Урок 2. НАДСИЛАННЯ, ОТРИМАННЯ, ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ. ОПЕРАЦІЇ НАД ПАПКАМИ ТА ЛИСТАМИ. ВКЛАДАННЯ ФАЙЛІВ

Урок 3. ВИКОРИСТАННЯ АДРЕСНОЇ КНИЖКИ ТА СПИСКІВ РОЗСИЛАННЯ. ЕТИКЕТ ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТУВАННЯ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ СКРИНЬКОЮ

Урок 4. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСУ. ВКЛАДЕНІ ФАЙЛИ»

ТЕМА 2. МОДЕЛЮВАННЯ

Урок 5. ПОНЯТТЯ МОДЕЛІ. ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ. ТИПИ МОДЕЛЕЙ. ФОРМИ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ: ОПИС, ТАБЛИЦЯ, ФОРМУЛИ, СХЕМИ ТА ІН.

Урок 6. ЕТАПИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ. ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Урок 7. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ»

ТЕМА 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Урок 8. БАЗОВІ АЛГОРИТМІЧНІ СТРУКТУРИ: СТРУКТУРИ ПОВТОРЕННЯ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯ. ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ІСТИННІ ТА ХИБНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ. УМОВНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ «ЯКЩО - ТО»

Урок 9. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ ІЗ ПОВТОРЕННЯМ У ВИЗНАЧЕНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИКОНАВЦЯ АЛГОРИТМІВ

Урок 10. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 «СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ ІЗ ПОВТОРЕННЯМ У ВИЗНАЧЕНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»

Урок 11. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Урок 12. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 «СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У ВИЗНАЧЕНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»

Урок 13. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 «СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ ІЗ ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ У ВИЗНАЧЕНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»

Урок 14. СКЛАДНІ АЛГОРИТМИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В СЕРЕДОВИЩІ СКРЕТЧ

Урок 15. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМ «ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ», «МОДЕЛЮВАННЯ», «АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ»

ТЕМА 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

Урок 16. ТАБЛИЦІ, ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР, ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ОБ'ЄКТИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ. ВІДКРИВАННЯ, ПЕРЕГЛЯД І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ. СПОСОБИ НАВІГАЦІЇ НА АРКУШІ І В КНИЖЦІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА. АДРЕСАЦІЯ В СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА. ІМЕНОВАНІ КЛІТИНКИ І ДІАПАЗОНИ

Урок 17. ТИПИ ДАНИХ: ЧИСЛО, ТЕКСТ, ФОРМУЛА. УВЕДЕННЯ ДАНИХ ДО КЛІТИНОК: ТЕКСТ, ЧИСЛО. КОПІЮВАННЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ Й ВИЛУЧЕННЯ ДАНИХ. АВТОЗАПОВНЕННЯ

Урок 18. ФОРМА ДАНИХ: ЧИСЛОВИЙ, ТЕКСТОВИЙ, ФОРМАТ ДАТИ. ФОРМАТУВАННЯ ДАНИХ, КЛІТИНОК І ДІАПАЗОНІВ КЛІТИНОК

Урок 19. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 «УВЕДЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА»

Урок 20. СТОВПЧАСТІ ТА СЕКТОРНІ ДІАГРАМИ, ЇХ ОБ'ЄКТИ І ВЛАСТИВОСТІ. СТВОРЕННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧАСТИХ І СЕКТОРНИХ ДІАГРАМ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА. АНАЛІЗ ДАНИХ, ПОДАНИХ НА ДІАГРАМІ

Урок 21. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 «СТВОРЕННЯ ДІАГРАМ. АНАЛІЗ ДАНИХ, ПОДАНИХ НА ДІАГРАМІ»

Урок 22. ПРАВИЛА ЗАПИСУ ФОРМУЛ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ. КОПІЮВАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ ФОРМУЛ. ПОНЯТТЯ ПРО МОДИФІКАЦІЮ ФОРМУЛ ПІД ЧАС КОПІЮВАННЯ. ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ: СУМА, СЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ, MIN, MAX

Урок 23. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 «ВИКОНАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ ЗА ДАНИМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ. ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ»

Урок 24. КОМПЛЕКСНА ПРАКТИЧНА РОБОТА З ТЕМИ «ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР»

ТЕМА 5. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 25-26. PОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Урок 27-28. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

ТЕМА 6. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Урок 29. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Урок 30-31. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Урок 32. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ

Урок 33. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМ «ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР», «РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ», «ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ»

Урок 34. ПОВТОРЕННЯ ЗА ІІ СЕМЕСТР

Урок 35. ПОВТОРЕННЯ ЗА ІІ СЕМЕСТР

Література


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити