Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ 8 КЛАСУ

70 годин (2 години на тиждень)

Номер

уроку

Тема уроку

Дата

проведення

Примітка

Кодування даних (3 год)

1

Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень2

Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів3

Розв’язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових данихАпаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 год + 1 година рез.)

4

Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам’ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовувальні пристрої5

Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання6

Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу7

Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення8

Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами9

Практична робота 3. Архівування та розархівування даних Контрольна робота «Кодування даних. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера»Опрацювання текстових даних (6 год + 1 година рез.)

10

Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування символів, формул, колонок, списків у текстовому документі. Недруковані знаки11

Створення, редагування та форматування таблиць у текстовому документі12

Створення, редагування та форматування графічних об’єктів у текстовому документі13

Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів14

Розділи, стилі, колонтитули, структура в текстових документах15

Шаблони документів. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Робота з кількома документами16

Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків

Контрольна робота «Опрацювання текстових даних»Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 год)

17

Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відеофрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів18

Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму19

Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами20

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду21

Сервіси розміщення аудіо та відеофайлів в Інтернеті22

Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті

Контрольна робота «Опрацювання об’єктів мультимедіа»Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування (8 год)

23

Поняття мови програмування. Складові мови програмування24

Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Поняття форми. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання25

Поняття елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень26

Практична робота 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення27

Елемент керування «кнопка». Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом28

Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкта та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми)29

Елемент керування «напис». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі30

Практична робота 9. Створення програми з кнопками та написами. Контрольна робота з теми «Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування»Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (21 год)

31

Величини (змінні і константи), їхні властивості. Величини числового типу32

Елемент для введення даних — текстове поле33

Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування.34

Величини текстового типу, операції над ними.35

Складання алгоритмів опрацювання текстових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання36

Налагодження програм37

Практична робота 11. Налагодження готової програми38

Величини логічного типу, операції над ними39

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання40

Елемент для введення даних «прапорець»41

Елемент для введення даних випадний список42

Алгоритми з повтореннями. Цикл з лічильником43

Алгоритми з повтореннями. Цикл з передумовою44

Алгоритми з повтореннями. Цикл з післяумовою45

Складання та реалізація алгоритмів з повтореннями для опрацювання величин46

Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин47

Відображення базових графічних примітивів — лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування48

Відображення базових графічних примітивів. Компонент фігура49

Графічне відображення даних засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів50

Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних51

Контрольна робота з теми «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами»Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора (12 год)

52

Установлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці53

Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок54

Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення55

Призначення й використання математичних функцій табличного процесора56

Призначення й використання статистичних функцій табличного процесора57

Призначення й використання логічних функцій табличного процесора58

Умовне форматування59

Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування60

Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми61

Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки62

Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри63

Контрольна робота з теми «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора»Розв’язування компетентнісних задач (3 год)

64

Розв’язування компетентнісних задач65

Розв’язування компетентнісних задач66

Розв’язування компетентнісних задачВиконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (3 год)

67

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»68

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика».

Оформлення матеріалів про виконання навчальних проектів69

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

Захист проекту70

Підсумковий урок за рік

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити