Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ 8 КЛАСУ

70 годин (2 години на тиждень)

Номер

уроку

Тема уроку

Дата

проведення

Примітка

Кодування даних (3 год)

1

Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень

2

Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів

3

Розв’язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних

Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 год + 1 година рез.)

4

Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам’ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовувальні пристрої

5

Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання

6

Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу

7

Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення

8

Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами

9

Практична робота 3. Архівування та розархівування даних Контрольна робота «Кодування даних. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера»

Опрацювання текстових даних (6 год + 1 година рез.)

10

Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування символів, формул, колонок, списків у текстовому документі. Недруковані знаки

11

Створення, редагування та форматування таблиць у текстовому документі

12

Створення, редагування та форматування графічних об’єктів у текстовому документі

13

Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів

14

Розділи, стилі, колонтитули, структура в текстових документах

15

Шаблони документів. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Робота з кількома документами

16

Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків

Контрольна робота «Опрацювання текстових даних»

Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 год)

17

Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відеофрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів

18

Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму

19

Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами

20

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду

21

Сервіси розміщення аудіо та відеофайлів в Інтернеті

22

Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті

Контрольна робота «Опрацювання об’єктів мультимедіа»

Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування (8 год)

23

Поняття мови програмування. Складові мови програмування

24

Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Поняття форми. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання

25

Поняття елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень

26

Практична робота 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення

27

Елемент керування «кнопка». Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом

28

Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкта та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми)

29

Елемент керування «напис». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі

30

Практична робота 9. Створення програми з кнопками та написами. Контрольна робота з теми «Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування»

Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (21 год)

31

Величини (змінні і константи), їхні властивості. Величини числового типу

32

Елемент для введення даних — текстове поле

33

Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування.

34

Величини текстового типу, операції над ними.

35

Складання алгоритмів опрацювання текстових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання

36

Налагодження програм

37

Практична робота 11. Налагодження готової програми

38

Величини логічного типу, операції над ними

39

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання

40

Елемент для введення даних «прапорець»

41

Елемент для введення даних випадний список

42

Алгоритми з повтореннями. Цикл з лічильником

43

Алгоритми з повтореннями. Цикл з передумовою

44

Алгоритми з повтореннями. Цикл з післяумовою

45

Складання та реалізація алгоритмів з повтореннями для опрацювання величин

46

Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин

47

Відображення базових графічних примітивів — лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування

48

Відображення базових графічних примітивів. Компонент фігура

49

Графічне відображення даних засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів

50

Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних

51

Контрольна робота з теми «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами»

Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора (12 год)

52

Установлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці

53

Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок

54

Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення

55

Призначення й використання математичних функцій табличного процесора

56

Призначення й використання статистичних функцій табличного процесора

57

Призначення й використання логічних функцій табличного процесора

58

Умовне форматування

59

Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування

60

Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми

61

Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки

62

Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри

63

Контрольна робота з теми «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора»

Розв’язування компетентнісних задач (3 год)

64

Розв’язування компетентнісних задач

65

Розв’язування компетентнісних задач

66

Розв’язування компетентнісних задач

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (3 год)

67

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

68

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика».

Оформлення матеріалів про виконання навчальних проектів

69

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

Захист проекту

70

Підсумковий урок за рікВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити