Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ (6 год + 1 год резерв.)

Урок 13. ПРАКТИЧНА РОБОТА 4. СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА, ЩО МІСТИТЬ ОБ'ЄКТИ РІЗНИХ ТИПІВ

Мета:

навчальна: удосконалити вміння створювати, редагувати та форматування символи, формули, колонки, списки, працювати з таблицями та графічними об'єктами в текстовому документі;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати пам'ять, моторику рук.

Очікувані результати: учень уміє створювати документ за зразком, використовуючи операції редагування та форматування символів і абзаців, додавати списки, розташовувати текст в колонках, додавати до документа таблиці та графічні об'єкти, виконувати редагування та форматування цих об'єктів.

Тип уроку: урок формування навичок і вмінь.

Обладнання та матеріали: графічні зображення для прийому «Лови помилку», зразок до практичної роботи, файл-заготовка до практичної роботи.

Програмне забезпечення: текстовий процесор.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Вправа «Лови помилку»

Учитель показує учням графічні зображення, створені засобами текстового процесора, у яких допущені помилки під час форматування або редагування об’єктів.

Учням потрібно вказати на помилки і запропонувати спосіб їх усунення. Наприклад: порушено порядок розташування об’єктів.

Треба виділити об’єкт та вибрати інструмент «Перемістити назад».

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «СТВОРЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ТАБЛИЦЬ, АБЗАЦІВ ТА ГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ»

Вправа пінг-понг «Ім'я — Значення»

Учні об’єднуються в дві команди. Учитель називає об’єкт (таблиця, символ, абзац, графічний об’єкт), учні першої команди називають властивість об’єкта, учні другої команди — значення названої властивості.

Вправа «Згоден — не згоден»

(повторення правил БЖД під час роботи з комп'ютером)

Учитель називає правила поведінки під час роботи з комп’ютером, допускаючи помилки. Якщо учні погоджуються — плескають 1 раз, якщо ні — руки складають навхрест.

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Учні самостійно виконують завдання за підручником. Під час виконання практичної роботи вчитель консультує учнів за потреби.

Рекомендації щодо практичних завдань

Учням потрібно оформити текстовий документ за зразком. Відкрити вказаний вчителем файл, додати титульну сторінку. На титульній сторінці учень вказує назву практичної роботи (розмістити по центру аркуша), автора (використовує табуляцію).

Відкритий файл містить текст, який потрібно розташувати в колонках, додати списки марковані, нумеровані до фрагментів тексту.

Уставити таблицю, виконати її форматувати відповідно до зразка, створити графічне зображення, використовуючи графічні примітиви, додати формули.

Готовий документ учень зберігає за адресою, вказаною вчителем. У процесі оформлення документа, учень самостійно визначає, які шрифти, накреслення, вирівнювання об’єктів використані за зразком.

Учитель оголошує результати наприкінці практичної роботи.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення труднощів, які виникли в процесі виконання практичних завдань.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опанувати матеріал за підручником.

✵ Створити план кабінету інформатики, використовуючи графічні примітиви текстового процесора.

РЕФЛЕКСІЯ

Обери колір:

✵ «Зелений» — сьогодні на уроці нічого не спричиняло труднощів.

✵ «Жовтий» — сьогодні на уроці деякі завдання спричиняли труднощі.

✵ «Рожевий» — сьогодні на уроці більшість завдань спричиняли труднощі.

✵ «Червоний» — сьогодні на уроці всі завдання спричиняли труднощі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити