Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ (6 год + 1 год резерв.)

Урок 16 (РЕЗЕРВ - 1 ГОДИНА). ПОСИЛАННЯ. АВТОМАТИЗОВАНЕ СТВОРЕННЯ ЗМІСТУ ТА ПОКАЖЧИКІВ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5. СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА. АВТОМАТИЗОВАНЕ СТВОРЕННЯ ЗМІСТУ ТА ПОКАЖЧИКІВ. КОНТРОЛЬНА РОБОТА «ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ»

Мета:

навчальна: навчитися створювати посилання, предметний покажчик та зміст у текстовому документі; удосконалити вміння створювати розділи відповідно до структури документа, використовувати відповідні стилі, автоматизовано створювати зміст та покажчики, перевірити рівень знань та вмінь з теми «Опрацювання текстових даних»;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять.

Очікувані результати: учень вміє застосовувати стилі до документа, створювати розділи відповідно до структури документа, автоматизовано створювати зміст та предметний покажчик.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: зразки текстових документів для етапу мотивації, файл-заготовка для практичної роботи, зразок до практичної роботи, тексти із завданнями для контрольної роботи.

Програмне забезпечення: текстовий процесор.

Основні поняття уроку: посилання, зміст, розділ, предметний покажчик.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні представляють розроблений власноруч шаблон текстового документа.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Учитель проводить з класом фронтальну роботу.

Вправа «Продовжте речення»

· Щоб оформити кілька сторінок за іншими параметрами, потрібно... (поділити текстовий документ на розділи).

· Щоб документ поділити на розділи, потрібно...

· Для однакового форматування однотипних елементів багатосторінкового документа зручно використовувати... (стилі).

· Щоб переглянути структуру документа... (Вигляд — Структура)

МОТИВАЦІЯ

Учням демонструють багатосторінкові документи з посиланнями та без посилань. Учні порівнюють, оцінюють та обговорюють зручність навігації в кожному з документів.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання до учнів. Знайти в підручнику предметний покажчик. Чи потрібен такий розділ і навіщо?

Демонстрування Робочого столу вчителя щодо створення предметного покажчика.

ЗАКРІПЛЕННЯ

Фронтальна робота з класом. Вправа «Ланцюжок»

Учні по черзі називають етапи послідовності створення змісту, потім — етапи створення предметного покажчика.

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Учні самостійно виконують завдання за підручником. Під час виконання практичної роботи вчитель консультує учнів за потреби.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА «ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ»

Завдання для середнього рівня

Тести з одним правильним варіантом відповіді (приклад)

1. Для виділення кількох несуміжних об’єктів таблиці утримують натисну- тою клавішу:

а) Shift;

б) Ctrl;

в) Tab;

г) Alt.

2. Для того щоб група графічних об’єктів сприймалась як єдине ціле, потрібно ці об’єкти:

а) склеїти;

б) згрупувати;

в) упорядкувати;

г) вирівняти.

Завдання для достатнього рівня

Тестові завдання з кількома правильними відповідями (приклад)

3. Які об’єкти може містити таблиця?

а) Текст;

б) таблицю;

в) графічний об’єкт;

г) відео.

4. Які є режими роботи в середовищі текстового процесора?

а) Розмітка сторінки;

б) режим читання;

в) режим демонстрування;

г) структура;

д) чернетка.

Завдання на встановлення відповідності (приклад)

5. Установіть відповідність між клавішами та їх призначенням під час роботи в текстовому документі:

1) Перемістити курсор на початок документа

2) Виділити один символ праворуч

3) Перемістити курсор у кінець рядка

4) Виділити весь документ

6. Установіть відповідність між об’єктами та їхніми назвами.

1) Символ, розміщений на клавіатурі

2) Надрядковий знак

3) Формула

4) Символ

Завдання для високого рівня

7. Створити за зразком таблицю (або графічне зображення).

8. Виконати форматування тексту за зразком (створення колонок, списків).

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення труднощів, які виникли в процесі виконання практичних завдань та завдань контрольної роботи.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опанувати матеріал за підручником.

✵ Як ви розумієте вислів італійського кінорежисера Федеріко Фелліні: «Режисер — це Колумб на кораблі»?

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці я дізнався... »


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити