Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ОПРАЦЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА (6 год)

Урок 17. ФОРМАТИ АУДІО- ТА ВІДЕОФАЙЛІВ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА. ЗАХОПЛЕННЯ АУДІО- ТА ВІДЕО, СТВОРЕННЯ АУДІО-, ВІДЕОФРАГМЕНТІВ. ЗАСОБИ ПЕРЕТВОРЕННЯ АУДІО- ТА ВІДЕОФОРМАТІВ

Мета:

навчальна: вивчити формати аудіо- та відеофайлів, навчитися обирати програмне забезпечення для опрацювання аудіо- та відеофайлів, навчитися працювати з програмами запису та обробки звуку й відео, переконвертовувати файли аудіо- та відео в різні формати;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять.

Очікувані результати: учень вміє записувати звукові повідомлення з використанням мікрофону, записувати відео з вікна відеопрогравача ПК, переконвертовувати файли аудіо- та відео в різні формати.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання та матеріали: мікрофон, презентація вчителя з теми «Пристрої для створення і опрацювання мультимедіа», «Встанови відповідність», «Кошик ідей», файли-заготовки для виконання вправи «Встанови відповідність».

Програмне забезпечення: програми для захоплення звуку, відео, файли-заготовки аудіо- та відеоданих, онлайн-сервіс для конвертації аудіо- та відеоформатів, браузер, онлайн-сервіс для створення ментальних карт, програма для перегляду презентацій.

Основні поняття уроку: формати аудіо- та відеоданих, розширення імені файлу, плеєр, грабери, рекордери, кодек, конвертор.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПРИСТРОЇ ДЛЯ РОБОТИ З ДАНИМИ»

Командна гра з класом «Ланцюжок»

Учні об’єднані в дві команди. Учитель демонструє пристрої для створення і опрацювання мультимедіа, учні кожної команди по черзі називають пристрій та його призначення. Перемагає команда, яка останньою дає відповідь.

МОТИВАЦІЯ

— Отже, ви пригадали пристрої, що створюють та опрацьовують файли мультимедіа. Тепер пограємо у гру «ДО та ПІСЛЯ».

Гра «ДО та ПІСЛЯ»

· Як ви вважаєте, які операції можна виконувати з такими файлами?

Відповідь на це питання учні занотовують у зошит у стовпчик ДО самостійно, за бажанням кілька учнів зачитують свою відповідь.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Формати аудіо- та відеофайлів

Фронтальна робота з класом, вправа «Встанови відповідність»

Учитель демонструє назви файлів, записаних у стовпець:

зимa.jpeg, зимa.docx, зима.mр3, зима.ррtх, зима.аvі

Запитання до учнів. «Чи можна сказати, що дані в цих файлах одного типу?»

З’являється ІІ стовпчик з типами даних.

Завдання для учнів. Установіть відповідність між назвою файлу та типом даних у файлі.

Учитель відкриває файли, підтверджуючи відповідь.

· Яка частина назви файлу вказує на тип даних?

2. Програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа

Фронтальна робота з класом, побудова Інтелект-карти з теми «Програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа»

· Які програми для опрацювання об’єктів мультимедіа ви знаєте?

Учитель класифікує названі учнями програми за призначенням та разом

3 учнями складає схему класифікації програм для опрацювання аудіо-, відео- фрагментів. (За можливістю використовують онлайн-сервіс для створення ментальних карт.)

3. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відеофрагментів

Демонстрування вчителем програм для захоплення аудіо та відеоданих, аналіз та огляд функціональних можливостей.

4. Програми перетворення аудіо- та відеоформатів

Демонстрування програм для перетворення аудіо та відеоданих.

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Робота за комп'ютером. Повторення правил роботи за ПК

1. Дослідити роботу програми для захоплення аудіоданих (записати декламацію вірша, використовуючи мікрофон та програму грабер за вказівкою вчителя).

2. Записати відео з вікна програвача відеофайлів на ПК.

3. Використовуючи онлайн-сервіс (за вказівкою вчителя) виконати конвертацію відео- та аудіофайлів. Порівняти розміри початкових та отриманих файлів.

Запитання до учнів з обговоренням

· «Як ви поясните різницю в їх розмірах?»

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

· Обговорення результатів практичної роботи.

· Пригадування, які операції можна виконувати з файлами мультимедіа.

· Практичне завдання: учні заповнюють стовпець ПІСЛЯ. Порівнюють зміст двох стовпців.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

· Опанувати матеріал за підручником.

· Використовуючи доступні джерела інформації, дослідити досягнення українських сценаристів.

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці я дізнався...»


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити