Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ОПРАЦЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА (6 год)

Урок 18. ПРОГРАМИ ДЛЯ РЕДАГУВАННЯ АУДІО- ТА ВІДЕОДАНИХ. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ВІДЕОФІЛЬМ. РОЗРОБКА СЦЕНАРІЮ ВІДЕОФІЛЬМУ

Мета:

навчальна: навчитися визначати елементи інтерфейсу програми, імпортувати у відеокліп аудіо- та відеофрагменти із зовнішніх джерел, розробляти сценарій до відеофільму;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять.

Очікувані результати: учень уміє розробляти сценарій до відеофільму, знає можливості відеоредакторів та вміє їх використовувати.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: роздавальний матеріал для перевірки домашнього завдання.

Програмне забезпечення: онлайн-сервіс для створення ментальних карт, файли-заготовки відеофрагментів, відеоредактор, програма для перегляду презентацій, браузер.

Основні поняття уроку: музичні та відеоредактори, кіностудія, заголовок, титри, звуковий супровід, візуальні ефекти, ефекти переходу, сценарій, монтаж, кадр, кліп.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні виконують письмові завдання.

Вправа «Лови помилку»

Вказані програми для опрацювання відео та аудіо, але їх призначення описано з помилками. Виправити помилки. Записати правильний варіант.

Вправа «Встанови відповідність»

Відомо назви формати файлів та є опис форматів, встановити між ними відповідність.

Вправа «Розгорнута відповідь»

Як пояснити різницю в розмірах двох однакових за змістом аудіофайлів, збережених з різними форматами MP3 та WMA?

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ТИПИ ФАЙЛІВ»

Обговорення правильних відповідей учнів на попереднє завдання за картками.

МОТИВАЦІЯ

Бесіда з класом

· Поверніться до схеми класифікації програм для роботи з мультимедійними даними. Які види програм ще не розглянули?

· Пригадаємо минулий урок, результати вправи «ДО та ПІСЛЯ» та створену інтелект-карту. На вашу думку, які є можливості відеоредакторів?

Разом з учителем учні складають інтелект-карту. (Створення відео, додавання титрів, звукового супроводу...)

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Можливості програм (розповідь учителя)

✵ Вчитель продовжує заповнювати інтелект-карту.

✵ Демонстрування Робочого столу вчителя — інтерфейс програми відеоредактора, огляд окремих інструментів.

Робота учнів за комп'ютером

Гра «Дослідники»

Завдання. Завантажити відеоредактор та дослідити:

· інтерфейс програми, функції інструментів за вказівкою вчителя;

· додавання аудіо, відео або графічних даних до відеоряду;

· типи файлів, доступних для відкрити за допомогою даної програми;

· етапи створення відеофільмів.

2. Розповідь учнів про відомих українських сценаристів

Учні доповідають підготовлені заздалегідь розповіді (домашнє завдання).

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Розробка сценарію відеофільму

Учні працюють у групах по 3 учні. Учням пропонують файли-заготовки сценаріїв на певну тему. Вони розробляють сценарій відеофільму в зошиті за запропонованими критеріями (до 5 кадрів).

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учні зачитують сценарій. Обговорення та корегування за необхідністю.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

· Опанувати матеріал за підручником.

· Завершити розробку сценарію відеофільму з урахуванням коректив учителя.

РЕФЛЕКСІЯ

Вправа «Мікрофон»

Продовжити речення. Учні по черзі додають по одному слову до висловлювання «Сьогодні на уроці я дізнався...»


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити