Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ОПРАЦЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА (6 год)

Урок 20. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ АУДІО- ТА ВІДЕОРЯДУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 6. СТВОРЕННЯ ВІДЕОКЛІПУ. ДОДАВАННЯ ВІДЕОЕФЕКТІВ, НАЛАШТУВАННЯ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ АУДІО- ТА ВІДЕОРЯДУ

Мета:

навчальна: навчитися налаштовувати часові параметри аудіо- та відеоряду, зберігати файл відеофільму, відпрацювати навички щодо створення відеофільмів та роботи з програмами для редагування відео та аудіо;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять.

Очікувані результати: учень уміє змінювати часові параметри аудіо- та відеоряду, зберігати файл відеофільму.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: файли-заготовки для прийому «Мозковий штурм», файли-заготовки для практичної роботи.

Програмне забезпечення: відеоредактор, програма для перегляду відео.

Основні поняття уроку: звуковий ряд, звукова доріжка, відеоряд.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні розповідають, про які відеоредактори або відеостудії дізналися.

Вправа «Ланцюжок»

Учні по черзі називають послідовність виконання певних дій у відеоредакторі під час створення відеофільму. (Приклади виконуваних дій: вставити зображення, відео- та аудіодані в програму, додати заголовки, титри, відеоефекти, переходи.)

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ФОРМАТИ АУДІО- ТА ВІДЕОФАЙЛІВ», «ПРОГРАМИ ДЛЯ РЕДАГУВАННЯ АУДІО- ТА ВІДЕОДАНИХ»

Фронтальне опитування

Запитання до класу

· Які формати аудіо- та відеофайлів ви знаєте?

· Аудіо- та відеофайли яких форматів можна додати до даного відеоредактора?

· Що робити, якщо формат аудіо- або відеофайлу не відповідає даній програмі?

Вправа «Мозковий штурм»

Обговорення з учнями проблемних питань та пояснення вчителя. Порівняти слайдову і потокову (відеофільм, кліп) презентації.

· Яку презентацію доцільно використовувати під час доповіді?

· Чому? (У слайдовій частоту зміни слайдів може регулювати доповідач.) У кліпі потрібно розрахувати часові проміжки під час проектування.

Отже, тема уроку...

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя супроводжено демонструванням роботи в програмі.

1. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду

2. Особливості зберігання файлу відеофільму

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Вправа «Продовжте речення»

(повторення правил БЖД під час роботи з комп'ютером)

Учитель називає правила поведінки під час роботи з комп’ютером, робить паузу, не доказуючи речення, учні завершують думку.

Робота за комп'ютером

Учні працюють у відеоредакторі. Самостійно створюють відеофільм за вказаною темою та власним сценарієм, використовуючи файли-заготовки. Текст практичної роботи за підручником. Учитель індивідуально консультує учнів за потреби.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

· Демонстрування створених учнями кліпів.

· Обговорення результатів та труднощів, які виникли в процесі виконання практичних завдань.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

· Опанувати матеріал за підручником.

· Дослідити самостійно, як завантажити відео з сервісу YouTube.

РЕФЛЕКСІЯ

Оберіть смайлик, який відображає ваш настрій.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити