Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ОСНОВИ ПОДІЙНО- ТА ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ (8 год)

Урок 23. ПОНЯТТЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ. СКЛАДОВІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

Мета:

навчальна: сформувати знання з теми, вивчити поняття «мова програмування» та «складові мови»;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять.

Очікувані результати: учень знає визначення мови програмування та розуміє сутність, складові мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя,

Програмне забезпечення: онлайн-сервіс для створення кросвордів, навчальне онлайн-середовище створення програм, браузер.

Основні поняття уроку: мова програмування, штучна мова, алфавіт, словник, синтаксис, семантика, синтаксична помилка, програміст.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання класу та перевірка готовності до уроку.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА»

Розгадати кросворд або ребус, де ключове слово — програма.

Запитання до класу. Пригадайте, що таке алгоритм, комп’ютерна програма.

МОТИВАЦІЯ

— Минулого року ви вже навчились складати алгоритми та реалізовувати їх у середовищі Scratch. У 8 класі ви навчитесь працювати в іншому середовищі, складати комп’ютерні програми.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя супроводжено презентацією.

1. Комп'ютерні програми (розповідь учителя)

2. Мови програмування

Повторення правил БЖД під час роботи за комп'ютером

Завдання для роботи за ПК. Створити програму в Scratch, яка виводитиме на екран повідомлення «Комп’ютерна програма».

Після завершення виконання учнями завдання вчитель демонструє таку саму програму, реалізовану в інших середовищах: Free Pascal, Lazarus, фрагмент HTML коду.

Також доцільно використати навчальне онлайн-середовище https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html.

У цьому середовищі учень, як і в програмному середовищі Scratch, складає програму із блоків, одночасно її код генерується в інші мови програмування.

Учні порівнюють коди різних середовищ та роблять висновок щодо різноманітності мов програмування.

3. Складові мови програмування (розповідь учителя)

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Дізнатись за допомогою Інтернет-джерел та підготуватися до дискусії з таких питань:

✵ Професія програміста і предмет діяльності спеціалістів цієї галузі.

✵ Різноманітність завдань для програмування.

✵ Різноманітність галузей та бізнесів, які потребують послуг з програмування.

✵ Актуальність професії програміста на ринку праці України.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Створення «Інтелект карти»

Учні в зошиті, а вчитель на дошці складають ментальну карту на тему: «Складові мови програмування».

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опанувати матеріал за підручником з цієї теми.

✵ Дослідити історію, розвиток та сучасність мови програмування Pascal, використовуючи відкриті джерела інформації. (Коли, ким з якою метою була створена, нові версії мови)

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці для мене було новим...»


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити