Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ОСНОВИ ПОДІЙНО- ТА ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ (8 год)

Урок 24. ЗНАЙОМСТВО З СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОГРАМУВАННЯ. ЕЛЕМЕНТИ ВІКНА СЕРЕДОВИЩА ПРОГРАМУВАННЯ. ПРОГРАМНИЙ ПРОЕКТ І ФАЙЛИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ЙОГО СКЛАДУ. ПОНЯТТЯ ФОРМИ. СТВОРЕННЯ НАЙПРОСТІШОГО ПРОЕКТУ, ЙОГО КОМПІЛЯЦІЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВИКОНАННЯ

Мета:

навчальна: навчитися завантажувати середовище розробки програм, орієнтуватись в інтерфейсі вікна, створювати найпростіший проект, компілювати, зберігати, виконувати, налаштовувати властивості форми;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, моторику пальців.

Очікувані результати: учень вміє завантажувати середовище розробки програм, виконувати команди: компілювати, зберігати, запускати на виконання проект, відкривати раніше створений проект, змінювати значення властивостей форми.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: кросворд, файли-заготовки для вправи «Лови помилку», роздавальний матеріал до практичних завдань, презентація вчителя (зображення вікна програми).

Програмне забезпечення: середовище програмування.

Основні поняття уроку: назва середовища програмування, форма, назви властивостей форми, проект, компілятор, інспектор об'єктів.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні доповідають домашні заготовки з теми «Мова програмування Pascal». Доповнюють інформацію одне одного.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «СЕРЕДОВИЩЕ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА»

Відкрити текстовий процесор.

Пригадати елементи інтерфейсу програми.

· Що таке діалогове вікно?

МОТИВАЦІЯ

· Розгадати кросворд, де ключове слово — назва середовища (Lazarus).

· Що позначає це слово та як воно пов’язане з нашим уроком?

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя супроводжено демонструванням роботи в програмному середовищі.

1. Середовище розробки програм Lazarus

Завдання. Дослідити інтерфейс розробки. Знайти спільні елементи з вікном текстового процесора.

2. Пояснення значень нових елементів вікна

3. Форма

Завдання. Дослідити властивості форми: Caption, Color, Height, Width, Top, Left. Для цього змінити значення цих властивостей (за вказівкою вчителя).

Скласти таблицю:

Назва властивості

Значення властивості4. Створення проекту, компіляція, виконання, збереження проекту

Вправа «Лови помилку»

Відкрити проект, указаний учителем, виконати команду «компілювати». У програмному коді заздалегідь допущена помилка. Учні спостерігають, що програма-компілятор указала на наявність помилок. Учні досліджують вікно компілятора, виправляють помилку за вказівкою вчителя, повторюють команди. Роблять висновок щодо роботи програми компілятора.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

✵ Завантажити програмне середовище, створити проект.

✵ Знайти вказані вчителем елементи вікна, змінити властивості форми, виконати компіляцію, запустити проект на виконання, зберегти проект, відкрити цей проект.

✵ Дослідити, які команди можна запускати «гарячими клавішами». Записати в зошит таблицю відповідності команд та «гарячих клавіш».

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Запитання до класу. Назвіть елементи вікна.

Елементи вікна позначені числами, учень називає число і елемент, який воно позначає.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опанувати матеріал за підручником.

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці для мене було легко..., складно...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити