Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

КОДУВАННЯ ДАНИХ (3 год)

Урок 2. ДВІЙКОВЕ КОДУВАННЯ. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ДВІЙКОВОГО КОДУ. КОДУВАННЯ СИМВОЛІВ

Мета:

навчальна: зрозуміти поняття двійкового кодування, вивчити одиниці вимірювання довжини двійкового коду, навчитися кодувати/декодувати інформацію за таблицями кодів символів ASII, Windows-1251, Юнікод, навчитися розраховувати довжину двійкового коду текстового повідомлення;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні, навички працювати в команді, самонавчання та комунікативні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять.

Очікувані результати: учень вміє визначати довжину двійкового коду текстових даних, переходити під час визначення довжини коду повідомлення від одних одиниць вимірювання до інших.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: закодовані повідомлення для перевірки домашньої роботи, роздавальний матеріал для методу «Ажурна пилка», тексти задач на визначення довжини двійкового коду текстового повідомлення в різних системах кодування текстів, презентація вчителя, роздавальний матеріал з текстом завдань практичної роботи.

Програмне забезпечення: програма для перегляду презентацій, браузер.

Основні поняття уроку: таблиці кодів символів, Юнікод, ASCII? Windows-1251, біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання класу та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні І групи, які готували інформацію про спосіб кодування «Чоловічки в танці», декодують повідомлення:

(Криптографія)

ІІ група: маючи певні знання мови квітів селам, пояснити, яку інформацію несе букет квітів:

✵ айстра — краса, що минає;

✵ латаття — чистота серця, душі і помислів;

✵ гвоздика — цнотливість (червона гвоздика — полум’яне кохання);

✵ жоржина — достоїнство й елегантність;

✵ гіацинт — краса і сила;

✵ гортензія — жорстоке серце.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «СПОСОБИ ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ»

Розгадування кросворда.

МОТИВАЦІЯ

· Запитання до класу: «Як комп’ютер розуміє повідомлення, які потрібно опрацювати?»

Вправа «ДО та ПІСЛЯ»

Учитель формує таблицю з двох стовпців. У перший записує думки учнів «ДО» вивчення нової теми.

Повідомлення теми і мети уроку

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Вправа за методом «Ажурна пилка»

Учні об’єднуються в 2-3 групи, отримують від учителя картки з новим матеріалом. Учням потрібно ознайомитися з інформацією на картках та обговорити нову інформацію в «домашній» групі, якщо виникають запитання — звернутися до вчителя.

Теми на картках:

· Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.

· Кодування тексту та таблиця кодів символів ASCII.

· Кодування символів (таблиця кодів символів Windows-1251, таблиця кодів символів Юнікод).

Потім в іншій групі учні виконують роль «експерта» з питання, яке обговорювали в «домашній» групі, та отримують нову інформацію про тему цієї групи. Повернувшись у «домашню» групу, учні діляться новою інформацією. Учитель контролює зміну складу груп та консультує з нової теми. Коли всі учні обміняються інформацією, вчитель пропонує підбити підсумки. Разом з учнями створює схематичний конспект теми уроку (використання інтелект-карт).

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Робота в зошитах та біля дошки

Розв’язування задач на визначення довжини двійкового коду текстового повідомлення в різних системах кодування текстів.

Робота в парах за комп'ютером

Завдання 1. Дослідити, яку таблицю кодів символів застосували на сайті «Інформаційні технології в Україні: історії та особистості (ua.uacomputing.com)». Як зміняться текстові дані, якщо змінити таблицю кодів символів?

Завдання 2. Використовуючи табличний процесор, запропонуйте таблицю переведення одиниць довжини двійкового коду. (Роздавальний матеріал)

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Фронтальна робота з класом

· Запитання: «Як комп’ютер розуміє повідомлення, які потрібно опрацювати?»

· Заповнення ІІ стовпчика таблиці на дошці «ПІСЛЯ». Учні роблять висновки, порівнюючи зміст двох стовпців.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

· Завдання в зошиті. Окремі слова в повідомленні закодовані з використанням таблиці кодів символів Юнікод. Знайдіть символи за їх кодами в таблиці та декодуйте повідомлення. Запишіть отриманий текст. (Можна скористатися таблицею символів Юнікода unicode-table.com)

Сьогодні з ранку 9925. Синоптики обіцяють 9928. Збираючись у 127979, не забудьте взяти з собою 9730.

РЕФЛЕКСІЯ

Одним словом охарактеризуйте урок.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити