Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

ОСНОВИ ПОДІЙНО- ТА ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ (8 год)

Урок 29. ЕЛЕМЕНТ КЕРУВАННЯ «НАПИС». СКЛАДАННЯ ПРОГРАМ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬ НАТИСКАННЯ КНОПОК ТА ВИЗНАЧАЮТЬ ВМІСТ НАПИСІВ НА ФОРМІ

Мета:

навчальна: навчитися створювати елемент «напис» та використовувати цей елемент у програмі, змінюючи його властивості;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять.

Очікувані результати: учень вміє створювати проекти з використанням елемента керування «напис», редагувати програмний код змінення значень властивостей елемента «напис» у режимі виконання програм та до початку виконання проекту.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя, проект-приклад.

Програмне забезпечення: програма для генерування кросвордів, онлайн-середовище для створення ментальних карт, середовище програмування, програма для демонстрування презентацій.

Основні поняття уроку: напис, назви властивостей елемента, метод, обробник події, процедура.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні представляють домашні проекти.

Учитель пропонує власні варіанти (наприклад, на кнопці напис «квадрат», подія OnClick робить кнопку квадратною).

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЕЛЕМЕНТ КЕРУВАННЯ КНОПКА»

Фронтальна робота з класом

Створення «Інтелект-карти» на тему «Властивості кнопки».

МОТИВАЦІЯ

Пояснення вчителя

Учитель демонструє приклад проекту із застосування елементів «напис» і «кнопка».

Проект-приклад передбачає використання двох елементів: кнопки і напису.

Подія OnClick для кнопки змінює текст на написі.

Наприклад, розмістити на формі одну кнопку з текстом «Сніданок», другу — «Обід» та напис з текстом «Меню».

Подія OnClick для І кнопки встановить на написі меню сніданку.

Подія OnClick для ІІ кнопки — меню обіду. А подія DblClick для напису відкриє вікно з текстом «Смачного!»

Розгадування кросворда

Кросворд (ключове слово — напис)

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя супроводжено презентацією.

1. Створення елемента керування «Напис»

2. Властивості елемента керування «Напис»

Учням пропонують список властивостей елемента.

Завдання. Визначити, які властивості спільні в елементів «кнопка» і «напис».

Повторення правил БЖД під час роботи за комп'ютером

Робота за комп'ютером

Завдання 1. Дослідити значення властивостей Height i Width для цього: створити напис, розмістити його на формі, змінити значення кожної властивості по черзі (за вказівкою вчителя), зробити висновки.

Завдання 2. Дослідити властивість Caption.

3. Синтаксис оператора присвоєння для задавання значень властивостей компонентів

Учитель пояснює на прикладі, а потім пропонує запис зміни значень інших властивостей, учням потрібно вказати, які властивості зміняться.

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Завдання на зміну властивостей кнопки до початку виконання проекту (практичні завдання за підручником).

Під час виконання практичних завдань учитель консультує учнів за потреби.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Демонстрування та обговорення результатів учнівських робіт, обговорення труднощів, які виникли в процесі виконання практичних завдань.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

· Опанувати матеріал за підручником.

· Підготуватись до практичної роботи і контрольної роботи.

· Повторити матеріал за підручником.

· Виконати практичні завдання за підручником.

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці для мене було цікавим...»


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити