Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 31. ВЕЛИЧИНИ (ЗМІННІ І КОНСТАНТИ), ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ. ВЕЛИЧИНИ ЧИСЛОВОГО ТИПУ

Мета:

навчальна: сформувати знання про величини, їх типи, правила опису типів змінних і констант, сформувати вміння визначати типи змінних;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять.

Очікувані результати: учень знає типи величин, правила опису типів змінних, наводить приклади констант, уміє визначати типи величин залежно від задачі, вміє застосовувати синтаксис оператора присвоєння та операцій над змінними числових типів.

Тип уроку: урок здобуття нових знань.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя, роздавальний матеріал для вправи «Жокей та кінь».

Програмне забезпечення: програма для перегляду презентацій.

Основні поняття уроку: величина, змінна, константа, стала, приклади констант.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ДАНІ ТА ПРИСТРОЇ

РОБОТИ З НИМИ». ТИПИ ДАНИХ

Прийом «Жокей та кінь»

Кожен учень отримує по одній картці. На картці приклад даних або тип даних. Знайти відповідність між типом та прикладом даних. Кожен учень шукає собі пару. Сформовані пари демонструють результат.

Прийом «Ланцюжок»

Учні по черзі називають пристрої для роботи з даними. Перемагає учень, який останнім назве пристрій.

МОТИВАЦІЯ

Розв'язування задач

Учні об’єднуються в дві команди. По одному представнику від команд — біля дошки, інші — в зошиті. Перші представники складають алгоритм, другі виконують алгоритм за певних значень величин, наступні — також виконують алгоритм, але значення величин інші.

I команда: відомі сторони прямокутника. Визначити периметр фігури.

II команда: відомий радіус окружності. Визначити довжину окружності.

Учні виконують завдання.

Запитання до учнів

· Значення яких величин змінювались? (Довжини сторін, радіус, периметр, довжина окружності)

· Значення яких величин не змінювались?

Учні роблять висновок, що величини можуть бути сталі та змінні.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя супроводжено презентацією.

1. Типи величин (змінні і константи)

Запитання до учнів. Наведіть приклади сталих величин з різних навчальних предметів.

2. Типи змінних. Величини числового типу. Правила опису типів змінних

Завдання до учнів. Учитель називає значення змінних, а учні пропонують тип змінної.

3. Операції над змінними та тип результату. Оператор присвоювання

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Учні працюють у зошиті та біля дошки.

Завдання до учнів. Відомі типи змінних х та у, визначити тип змінної z, якщо

z:= х + у,

z:= х * у,

z:= х / у,

z:=(x + у)/3 та ін.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

«Інтелект-карти»

Учні в зошиті, а вчитель на дошці складають ментальну карту на тему «Величини».

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

· Опрацювати матеріал за підручником.

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці для мене було новим...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити