Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 32. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ - ТЕКСТОВЕ ПОЛЕ

Мета:

навчальна: сформувати свідомі знання про компонент текстове поле, його властивості, синтаксис запису команд перетворення типу змінної під час здійснення введення або виведення;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, моторику пальців.

Очікувані результати: учень вміє застосовувати елемент поле для введення даних, перетворювати типи даних під час уведення та виведенні значень, створювати проекти реалізації лінійних алгоритмів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: кросворд, роздавальний матеріал для вправи «Лови помилку», роздавальний матеріал до практичних завдань, файл заготовка для вивчення нового матеріалу.

Програмне забезпечення: середовище програмування.

Основні поняття уроку: текстове поле, назви властивостей поля, команди перетворення типу змінної.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

«Лови помилку»

Учні працюють у парах. Кожна пара отримує картку, учням потрібно знайти та виправити помилки.

Рекомендації щодо завдань

✵ Допущена помилка у визначені: стала величина — величина, значення якої НЕ змінюється.

✵ Допущена помилка в імені змінної: varx, 1x, 2x:real.

✵ Дано фрагмент коду, неправильно вказано тип змінних.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ КНОПКА, НАПИС»

Питання до учнів. Пригадайте компоненти, які можна розмістити на формі.

Вправа «Пінг-понг»

Учні об’єднуються в дві команди. Учитель називає об’єкт (напис або кнопка). Учні І команди називають властивість компонента, а учні ІІ команди значення цієї властивості.

Коли ІІ команда відповіла — команди міняються ролями.

МОТИВАЦІЯ

Розгадати кросворд, де ключове слово «Поле».

Бесіда

· Які асоціації викликає слово «Поле»?

· Як це слово пов’язане з нашим уроком?

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь вчителя супроводжено демонструванням роботи в програмному середовищі.

1. Компонент «поле», його властивості

Робота за комп'ютером. Повторення правил БЖД під час роботи за комп'ютером

Завдання до учнів. Дослідити властивості компонента. Знайти спільні властивості з уже відомими компонентами.

2. Використання поля для введення чисел

Учитель демонструє учням проект визначення суми двох чисел, у якому використано 2 компоненти поля для введення чисел та кнопка.

Питання до учнів

· Який елемент потрібно додати на форму? (Виведення результату)

· Оцініть форму, запропонуйте, як зробити проект зрозумілим користувачеві. (Додати пояснювальні тексти)

· Який компонент доцільно використати для створення пояснювальних текстів? (Напис)

3. Використання констант у проекті

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Робота за комп'ютером

Завантажити програмне середовище. Виконати практичні завдання за вказівкою вчителя. (Завдання на зміну властивостей поля в результаті виконання події, завдання на обчислення значення змінної: створити проект Калькулятор, який розраховує суму 2-х або 3-х чисел.)

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення результатів практичного завдання.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

· Матеріал за підручником.

· Запропонуйте задачу з будь-якого навчального предмета та її розв’язання в середовищі програмування.

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці я дізнався нового...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити