Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 34. ВЕЛИЧИНИ ТЕКСТОВОГО ТИПУ, ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ

Мета:

навчальна: сформувати свідомі знання про властивості величин символьного типу, синтаксис запису команд під час здійснення введення або виведення даних;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, моторику пальців.

Очікувані результати: учень уміє організовувати введення, виведення та описувати текстові величини мовою програмування.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: запитання для вправи «Хто перший», проект-приклад опрацювання текстових даних, роздавальний матеріал до практичних завдань, презентація вчителя.

Програмне забезпечення: середовище програмування, програма для демонстрування презентацій.

Основні поняття уроку: текстове поле, назви властивостей поля, символьний тип, рядковий тип, опис типу мовою програмування.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Демонстрування проекту, виконаного вдома. Оцінювання роботи учнів, обговорення проектів.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ТИПИ ДАНИХ», «ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ КНОПКА, НАПИС»

«Хто перший»

Учні об’єднуються в дві команди. Учитель ставить запитання. Відповідає команда, яка швидше підніме руку. Якщо відповідь неправильна — право відповісти надається іншій команді.

Приклади запитань до учнів

· Які типи даних ви знаєте?

· Назвіть програму для опрацювання текстових даних.

· Які об’єкти текстового повідомлення розрізняють у текстовому процесорі?

· Назвіть компоненти, які можна розмістити на формі.

· Що треба зробити, щоб компонент припинив відображатись на формі?

· Які компоненти мають цю властивість?

МОТИВАЦІЯ

Демонстрування вчителем проекту з опрацювання текстових даних.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя супроводжено демонструванням презентації.

1. Типи текстових величин

Завдання до учнів. Учитель показує на екрані величини різного типу. Учням потрібно визначити тип кожної величини.

2. Синтаксис описання текстових величин

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Повторення правил БЖД під час роботи за комп'ютером

Робота за комп'ютером

Завантажити програмне середовище. Виконати практичні завдання за вказівкою вчителя.

Інструктаж вчителя. Завдання на створення форми за зразком з використанням текстового поля для введення текстових повідомлень та пояснювального тексту — напис, зміна властивостей компонентів після виконання події. Учні працюють у парах, отримують картки із завданням.

Визначити результат опрацювання величин текстового типу:

1) Length (програмування);

2) Delete (S,n,m), якщо S = ’команда’, n = 3, m = 5

3) Insert (S,S1,m), якщо S = ’постер’, a S1 = ’дка’, m = 4.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення результатів практичного завдання.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати матеріал за підручником.

РЕФЛЕКСІЯ

Оберіть колір:

✵ «Зелений» — сьогодні на уроці нічого не спричиняло труднощів.

✵ «Жовтий» — сьогодні на уроці деякі завдання спричиняли труднощі.

✵ «Рожевий» — сьогодні на уроці більшість завдань спричиняли труднощі.

✵ «Червоний» — сьогодні на уроці всі завдання спричиняли труднощі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити