Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 35. СКЛАДАННЯ АЛГОРИТМІВ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ВЕЛИЧИН У НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМУВАННЯ, ЇХ НАЛАГОДЖЕННЯ І ВИКОНАННЯ

Мета:

навчальна: сформувати вміння складати алгоритми опрацювання текстових величин та реалізовувати їх у певному програмному середовищі;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, моторику пальців.

Очікувані результати: учень уміє вводити та описувати текстові величини мовою програмування, виконувати операції над текстовими величинами, застосовувати функції для опрацювання текстових величин.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: роздавальний матеріал до практичних завдань, файл заготовка для вправи «Робота в парах», проект-приклад для етапу мотивації.

Програмне забезпечення: середовище програмування.

Основні поняття уроку: текстове поле, назви властивостей поля, команди перетворення типу змінної, функції для опрацювання текстових величин.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Виконання тестових завдань

Можна використати відповідне програмне забезпечення для створення тестів або виконати тести на бланках та організувати взаємоперевірку відповідей учнів.

Обговорення результатів тестування

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «КОДУВАННЯ СИМВОЛІВ»

Учитель пропонує пригадати шифр Цезаря та закодувати невелике повідомлення.

МОТИВАЦІЯ

Учитель демонструє проект, у якому в текстове поле вводять повідомлення, а отримують зашифроване повідомлення (за певним правилом).

Учні роблять висновки щодо зручності та швидкості шифрування в запропонованому вчителем варіанті.

Розповідь учителя

— Для створення такого проекту потрібно вміти виконувати операції з текстовими величинами. Сьогодні на уроці ви навчитесь створювати подібні проекти.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя супроводжено демонструванням роботи в програмному середовищі.

Функції для опрацювання текстових величин

Повторення правил БЖД під час роботи за комп'ютером

«Робота в парах» (робота за комп'ютером)

Учитель демонструє проект із використанням деяких функцій. Учням потрібно дослідити призначення функцій. Для цього учні виконують проект, уводять текстову величину та роблять висновки, оцінюючи результат. Оголошують свій результат.

Результати занотовують у І та ІІ стовпці таблиці. Наступні стовпчики заповнюють разом з учителем.

Опис функції мовою програмування

Призначення

Тип аргументу

Тип результату

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Робота за комп'ютером

Завантажити програмне середовище. Виконати практичні завдання за вказівкою вчителя. (Завдання на виконання операцій над текстовими величинами, застосування функцій опрацювання текстових величин.)

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення результатів практичного завдання.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати матеріал за підручником.

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці я дізнався нового...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити