Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 38. ВЕЛИЧИНИ ЛОГІЧНОГО ТИПУ, ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ

Мета:

навчальна: сформувати свідомі знання про величини логічного типу, операції над логічними виразами, сформувати вміння складати таблиці істинності логічних виразів;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, моторику пальців.

Очікувані результати: учень вміє визначати пріоритет виконання операцій, складати

таблиці істинності логічних виразів для обчислення значень логічного виразу.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя, заготовка для вправи «Кошик ідей», речення для етапу мотивації, роздавальний матеріал для вправи «Ігрова мета». Програмне забезпечення: програма для демонстрування презентації.

Основні поняття уроку: висловлювання, істинне, true, хибне, false, Boolean, логічні операції, таблиця істинності, заперечення, кон'юнкція, диз'юнкція, пріоритет виконання операцій.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні демонструють розроблений удома проект та тести для перевірки правильності розв’язання задачі.

Обговорення результатів робіт учнів.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ «ВИСЛОВЛЮВАННЯ. УМОВНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ»

Вправа «Кошик ідей»

На дошці (або на екрані) зображений кошик, у який умовно буде зібрано все те, що учні знають з даної теми.

Учитель пропонує учням висловити, як вони вважають, що таке логічний вираз, які значення можуть мати, навести приклади логічних виразів.

МОТИВАЦІЯ

Учитель називає короткі речення, учні визначають, чи є воно висловлюванням, якщо так, то визначають — істинне воно чи хибне.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь вчителя супроводжено демонструванням презентації.

1. Змінні логічного типу

Завдання для учнів. Наведіть приклади істинних, хибних висловлювань.

2. Операції над логічними виразами та відповідні таблиці істинності

3. Заперечення

Завдання. Учитель разом з учнями складають таблицю істинності для заперечення.

4. Кон'юнкція

Завдання. Учитель разом з учнями складають таблицю істинності для кон’юнкції.

5. Диз'юнкція

Завдання. Учитель разом з учнями складають таблицю істинності для диз’юнкції.

6. Пріоритет виконання операцій

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Вправа «Ігрова мета»

Учні об’єднуються в групи по три учні.

Завдання кожній групі. Складіть таблицю істинності логічного виразу (за вказівкою вчителя). Хто швидше виконає завдання.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення результатів практичного завдання

Учитель звертає увагу на «Кошик ідей» та пропонує доповнити кошик ідеями, але оформити її у вигляді карти знань.

Вправа «Карта знань»

Скласти карту знань на тему «Логічні вирази».

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

✵ Матеріал за підручником.

✵ Дізнайтесь, використовуючи інтернет-джерела інформації, що вивчає наука логіка.

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці я дізнався нового...»


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити