Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 39. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИЧИН. СКЛАДАННЯ АЛГОРИТМІВ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИЧИН У НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМУВАННЯ, ЇХ НАЛАГОДЖЕННЯ І ВИКОНАННЯ

Мета:

навчальна: сформувати свідомі знання про алгоритм з розгалуженнями, навчити реалізовувати алгоритми з розгалуженнями в середовищі програмування;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, навички роботи з блок-схемами.

Очікувані результати: учень уміє створювати блок-схеми повного та неповного розгалуження, реалізовувати їх у середовищі програмування.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя, роздавальний матеріал до вправи «Ігрова мета», тексти задач для етапу актуалізація опорних знань.

Програмне забезпечення: програма для демонстрування презентації, середовище програмування.

Основні поняття уроку: блок-схема, послідовність команд, команди розгалуження мовою програмування.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Доповідь учнів з опрацьованої теми.

Вправа «Ігрова мета»

Учні працюють у парах. Кожна пара отримує завдання: скласти таблицю істинності логічного виразу. Хто швидше виконає завдання.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ»

«Фронтальна робота»

Створити блок-схему до задачі.

Приклади задач

Задача 1. За віком людини визначити, чи повнолітня вона. Вивести повідомлення «Повнолітня», «Неповнолітня».

Задача 2. За величиною кута з’ясувати його вид (розгорнутий, тупий, прямий, гострий).

Завдання учням. Розробити проект оформлення форми, передбачити компоненти для введення даних, виведення, для пояснювального тексту. Зобразити ескіз у зошиті олівцем, обґрунтувати вибір компонентів.

Обговорення ескізів учнів, коригування

МОТИВАЦІЯ

Розповідь учителя

— Такий тип алгоритмів дуже часто використовують, вирішуючи завдання з різних предметних галузей. Для реалізації блок-схем у середовищі програмування потрібно знати певні команди.

Повідомлення теми уроку

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя супроводжено демонструванням роботи в програмі.

1. Команди повного розгалуження в мові програмування

Колективна робота учнів і вчителя

Завдання. До задачі 1 скласти програмний код.

Робота за комп'ютером. Повторення правил БЖД під час роботи з комп'ютером

Завдання. Створити проект розв’язання задачі 1, створити форму за ескізом, додати програмний код. Перевірити правильність роботи проекту.

2. Команди неповного розгалуження в мові програмування

Завдання учням. Як змінити умову задачі 1, щоб алгоритм її розв’язання містив неповне розгалуження? Змінити програмний код відповідно до умови задачі.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Робота за комп'ютером

Створити проект до задачі 2.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення результатів практичного завдання.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати матеріал за підручником.

✵ Скласти блок-схему та програму для визначення більшого числа серед трьох нерівних чисел.

РЕФЛЕКСІЯ

Оберіть колір:

✵ «Зелений» — сьогодні на уроці нічого не спричиняло труднощів.

✵ «Жовтий» — сьогодні на уроці деякі завдання спричиняли труднощі.

✵ «Рожевий» — сьогодні на уроці більшість завдань спричиняли труднощі.

✵ «Червоний» — сьогодні на уроці всі завдання спричиняли труднощі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити