Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 40. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ «ПРАПОРЕЦЬ»

Мета:

навчальна: навчити створювати елемент для введення даних «прапорець», редагувати програмний код змінення значень властивостей елемента «прапорець» у режимі виконання програм та до початку виконання проекту;

виховна: виховувати дисциплінованість, зосередженість, самостійність, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, моторику пальців.

Очікувані результати: учень вміє створювати проекти з використанням елемента для

введення даних «прапорець», редагувати програмний код змінення значень властивостей елемента «прапорець» у режимі виконання програм та до початку виконання проекту.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя, роздавальний матеріал до вправи «Тестування», проект-приклад.

Програмне забезпечення: середовище програмування, програма для демонстрування презентацій.

Основні поняття уроку: прапорець, назви властивостей елемента.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірка, оцінювання проекту, виконаного вдома.

«Тестування»

Учні отримують картки з тестовими завданнями. Мета тестування — перевірити якість засвоєних знань з теми минулого уроку.

Приклади завдань

✵ Завдання на перевірку знань визначень основних понять теми.

✵ За зображеною блок-схемою сформулювати умову задачі.

✵ Дано фрагмент програмного коду та вхідні дані. Визначити результат.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ»

«Фронтальне опитування»

Приклади питань до учнів

✵ Назвіть елементи керування.

✵ Назвіть властивості цих елементів.

✵ Як змінити властивості елементів керування?

✵ Які команди повного і неповного розгалуження?

МОТИВАЦІЯ

Учитель демонструє роботу проекту з використанням елемента для введення даних «прапорець».

Питання до учнів. Чи доводилось користуватись цим елементом? У яких програмах?

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя супроводжено демонструванням презентації.

1. Створення елемента для введення даних «прапорець»

Робота за комп'ютером. Повторення правил БЖД під час роботи з комп'ютером

Завдання для учнів. Дослідити властивості компонента «прапорець». Які з них вам вже відомі? (Учні по черзі називають властивості та їхні значення.)

2. Зміна властивостей компонента

Завдання учням. Змінити властивості елемента, які вкаже вчитель. Розповідь учителя супроводжено роботою в програмному середовищі. Створення програмного коду для реалізації алгоритмів з розгалуженням на прикладі задачі.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Робота за комп'ютером

Створити проект, у якому виконують зміни властивості форми.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення результатів практичного завдання.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати матеріал за підручником.

✵ Створити власну умову до проекту з використанням елемента для введення даних «прапорець».

РЕФЛЕКСІЯ

Оберіть колір:

✵ «Зелений» — сьогодні на уроці нічого не спричиняло труднощів.

✵ «Жовтий» — сьогодні на уроці деякі завдання спричиняли труднощі.

✵ «Рожевий» — сьогодні на уроці більшість завдань спричиняли труднощі.

✵ «Червоний» — сьогодні на уроці всі завдання спричиняли труднощі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити