Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 41. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ «РОЗКРИВНИЙ СПИСОК»

Мета:

навчальна: навчити створювати елемент для введення даних розкривний список, редагувати програмний код змінення значень властивостей елемента в режимі виконання програм та до початку виконання проекту;

виховна: виховувати дисциплінованість, зосередженість, самостійність, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, моторику пальців.

Очікувані результати: учень вміє створювати проекти з використанням елемента для

введення даних розкривний список, редагувати програмний код змінення значень властивостей елемента «прапорець» у режимі виконання програм та до початку виконання проекту.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя, роздавальний матеріал до вправи «Тестування», проект-приклад.

Програмне забезпечення: середовище програмування, програма для демонстрування презентацій.

Основні поняття уроку: елемент для введення даних розкривний список, назви властивостей елемента.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірка, оцінювання проектів учнів, створених удома.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ»

«Фронтальне опитування»

Приклади питань до учнів

✵ Назвіть елементи керування.

✵ Назвіть властивості цих елементів.

✵ Як змінити властивості елементів керування?

✵ Які команди повного і неповного розгалуження?

МОТИВАЦІЯ

Учитель демонструє роботу проекту з використанням елемента для введення даних розкривний список.

Питання до учнів. Чи доводилось користуватись цим елементом? У яких програмах?

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь вчителя супроводжено демонструванням презентації.

1. Створення елемента для введення даних

Розкривний список

Робота за комп'ютером. Повторення правил БЖД під час роботи з комп'ютером

Завдання для учнів. Дослідити властивості компонента «розкривний список». Які з них вам вже відомі? (Учні по черзі називають властивості та їхні значення.)

Приклад форми

2. Зміна властивостей компонента

Завдання учням. Змінити властивості елемента, які вкаже вчитель.

Розповідь учителя супроводжено роботою в програмному середовищі. Створення програмного коду для реалізації алгоритмів з розгалуженням на прикладі задачі.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Робота за комп'ютером

Створити проект «Світлофор», у якому користувач обирає колір світлофору, з’являється повідомлення «Можна переходити дорогу» або «Стій!», або «Приготуйся!».

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення результатів практичного завдання.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати матеріал за підручником.

РЕФЛЕКСІЯ

Оберіть колір:

✵ «Зелений» — сьогодні на уроці нічого не спричиняло труднощів.

✵ «Жовтий» — сьогодні на уроці деякі завдання спричиняли труднощі.

✵ «Рожевий» — сьогодні на уроці більшість завдань спричиняли труднощі.

✵ «Червоний» — сьогодні на уроці всі завдання спричиняли труднощі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити