Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 42. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ. ЦИКЛ З ЛІЧИЛЬНИКОМ

Мета:

навчальна: актуалізувати знання про алгоритми з повтореннями, навчити реалізовувати алгоритми з повтореннями в середовищі програмування;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні, вміння працювати в групі;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, навички роботи з блок-схемами, критичне мислення.

Очікувані результати: учень вміє створювати блок-схеми алгоритмів з повторенням, реалізовувати їх у середовищі програмування.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя, роздавальний матеріал до вправ «Ігрова мета», «Крок за кроком», «Знайди пару».

Програмне забезпечення: програма для демонстрування презентації, середовище програмування.

Основні поняття уроку: блок-схема, послідовність команд, команди циклу.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Демонстрування учнями проекту, виконаного вдома, обговорення та вибіркове оцінювання робіт учнів.

Вправа «Ігрова мета»

Учні працюють у парах.

Кожна пара отримує картки із завданням: дано програмний код (з використанням умовного оператора та оператора вибору), учні знайомляться з кодом та визначають, що виконує дана програма.

Хто швидше складе умову до задачі.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЦИКЛИ З ПЕРЕДУМОВОЮ»

Учні об’єднуються в дві групи та виконують завдання в два етапи.

І етап. Вправа «Крок за кроком»

Команди обговорюють відповіді, обирають по представнику від команди, які, крокуючи до дошки, називають по одному прикладу. Команда може допомагати.

Завдання І етапу. Наведіть приклади циклічних процесів у природі та навколишньому світі. Наведіть приклади циклічних процесів у житті людей.

ІІ етап. Вправа «Знайди пару»

Команди отримують картки із зображеннями та назвами зображень. Установити відповідність між назвою і зображенням.

Завдання ІІ етапу. Зображено елементи блок-схем та назви елементів. Установити відповідність.

Зображено кілька блок-схем алгоритмів різного типу (лінійний, з повним розгалуженням, з неповним розгалуженням, з циклом з передумовою) та назви алгоритмів.

МОТИВАЦІЯ

Вправа «До та Після»

Учитель пропонує учням відповісти на питання: «Що ви знаєте з теми «Алгоритми з повторенням?»

Заповнити І стовпець таблиці.

До

Після



ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь вчителя супроводжено демонструванням презентації.

1. Цикл з лічильником. Створення блок-схеми циклу

Колективна робота учнів і вчителя

Складання блок-схеми до задачі.

Приклади задач:

Задача 1. Піднести число а до 5 ступеня.

Задача 2. Обчислити суму 12+ 22+ 32+ 42.

2. Команди циклу з лічильником у мові програмування

Колективна робота учнів і вчителя

Складання програми до задачі 1.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Повторення правил БЖД під час роботи з комп'ютером

Робота за комп'ютером

Завдання учням. Скласти програму для розв’язання задачі 2.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Вправа «До та Після»

Заповнення ІІ стовпця таблиці.

До

Після



ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати матеріал за підручником.

✵ Скласти блок-схему та програму до задачі. Клієнт поклав у банк суму N гривень, кожного місяця банк додає до суми визначений відсоток K від суми. Яку суму клієнт отримає через рік зберігання в банку?

РЕФЛЕКСІЯ

Оберіть смайлик, який відображає ваш настрій.






Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити