Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 43. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ. ЦИКЛ З ПЕРЕДУМОВОЮ

Мета:

навчальна: актуалізувати знання про алгоритми з повтореннями, навчити реалізовувати алгоритми з повтореннями в середовищі програмування з використанням оператора While;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні, вміння працювати в групі;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, навички роботи з блок-схемами, критичне мислення.

Очікувані результати: учень вміє створювати блок-схеми алгоритмів з повторенням з передумовою, реалізовувати їх у середовищі програмування.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя, роздавальний матеріал до вправи «Дослідники», «Брейн-ринг».

Програмне забезпечення: програма для демонстрування презентації, середовище програмування.

Основні поняття уроку: блок-схема, послідовність команд, команди циклу з передумовою мовою програмування.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Демонстрування учнями проекту, виконаного вдома, оцінювання робіт учнів.

Вправа «Брейн-ринг»

Учні працюють у парах.

Кожна пара отримує картки із завданням: дано фрагмент програмного коду, учні знайомляться з кодом та визначають, що виконує дана програма. Хто швидше складе умову до задачі.

(Програмний код передбачає використання циклу з параметром.)

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЦИКЛИ З ПЕРЕДУМОВОЮ»

«Робота в групах»

Учні об’єднуються в дві групи та виконують завдання.

Вправа «Дослідники»

Командам роздають картки з блок-схемами алгоритмів з повторенням (з передумовою) та вхідними даними.

Виконати алгоритм та повідомити відповідь.

МОТИВАЦІЯ

Вправа «До та Після»

Учитель пропонує учням відповісти на питання «Чим відрізняються між собою цикл з лічильником і цикл з предумовою» та занотувати відповідь до стовпця «До».

До

ПісляВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя супроводжено демонструванням презентації.

1. Цикл з передумовою. Створення блок-схеми циклу

Колективна робота учнів і вчителя

Складання блок-схеми до задачі.

Приклади задач:

Задача 1. Обчислити суму перших 100 натуральних чисел методом послідовного додавання.

Задача 2. Вивести таблицю натуральних чисел від 20 до 30, їхні квадрати та куби.

2. Команди циклу з передумовою в мові програмування

Колективна робота учнів і вчителя

Складання програми до задачі 1.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Повторення правил БЖД під час роботи з комп'ютером

Робота за комп'ютером

Завдання 1. Скласти програму для розв’язання задачі 2.

Завдання 2. Створити блок-схеми алгоритмів та проект до задач. Дано натуральне число. Чи є воно степенем числа 2? (Потрібно ділити число на 2 поки частка від ділення ціле число.)

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Вправа «До та Після»

Учитель пропонує учням відповісти на питання «Чим відрізняються між собою цикл з лічильником і цикл з предумовою» та занотувати відповідь до стовпця «Після».

Обговорення відповідей учнів.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати матеріал за підручником.

✵ Скласти блок-схему та програму до задачі. Клієнт поклав у банк суму N гривень, кожного місяця банк додає до суми визначений відсоток K від суми. Яку суму клієнт отримає через рік зберігання в банку?

РЕФЛЕКСІЯ

Оберіть смайлик, який відображає ваш настрій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити