Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 44. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ. ЦИКЛ З ПІСЛЯУМОВОЮ

Мета:

навчальна: актуалізувати знання про алгоритми з повтореннями, навчитися реалізовувати алгоритми з повтореннями в середовищі програмування з використанням оператора Repeat;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні, вміння працювати в групі;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, навички роботи з блок-схемами, критичне мислення.

Очікувані результати: учень вміє створювати блок-схеми алгоритмів з повторенням з післяумовою, реалізовувати їх у середовищі програмування.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя.

Програмне забезпечення: програма для демонстрування презентації, середовище програмування.

Основні поняття уроку: блок-схема, послідовність команд, команди циклу з післяумовою мовою програмування.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Демонстрування учнями проекту, виконаного вдома, аналіз блок-схем, демонстрування програм оцінювання робіт учнів.

«Бесіда з учнями»

✵ Чи можуть команди тіла циклу з передумовою не виконувати жодного разу? Поясніть відповідь.

✵ Чи можуть команди тіла циклу з передумовою ніколи не закінчуватись? Поясніть відповідь.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЦИКЛИ З ПІСЛЯУМОВОЮ»

Завдання учням. Створити алгоритм виводу таблиці множення на 5, використовуючи цикл з передумовою.

Учні по черзі виходять до дошки, щоб зобразити по одному елементу блок- схеми алгоритму.

Учитель демонструє учням блок-схему алгоритму розв’язання такої самої задачі, але з використанням циклу з передумовою.

Дослідити відмінність між блок-схемами.

МОТИВАЦІЯ

Дискусія

✵ Чи можуть команди циклу з післяумовою не виконувати жодного разу? Учні відповідають та записують відповідь у зошит.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя супроводжено демонструванням презентації.

1. Цикл з післяумовою. Створення блок-схеми циклу з післяумовою

Колективна робота учнів і вчителя

Складання блок-схеми алгоритму до задачі.

Приклади задач:

Задача 1. Складіть блок-схеми алгоритму знаходження кубів n перших натуральних чисел.

Задача 2. Дана послідовність з 10 чисел, які вводять з клавіатури. Знайти кількість від’ємних чисел послідовності.

2. Команди циклу з передумовою в мові програмування

Колективна робота учнів і вчителя

Складання програми до задачі 1.

Повторення правил БЖД під час роботи з комп'ютером

Робота за комп'ютером

Завдання учням. Скласти програму для розв’язання задачі 2.

3. Генератор випадкових чисел

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Завдання 1. Створити блок-схеми алгоритмів та проект до задачі двома способами, використовуючи цикли з післяумовою та передумовою.

Завдання 2. Знайти добуток непарних чисел натурального ряду від 1 до 40. Протестувати програми та порівняти їх.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель пропонує повернутися до дискусійного питання на початку уроку «Чи можуть команди циклу з післяумовою не виконуватись жодного разу?» та обговорити відповіді учнів.

Вправа «Карта знань»

Створити карту знань на тему «Алгоритми з повтореннями та їх реалізація».

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати матеріал за підручником.

✵ Скласти блок-схему та програму до задачі з підручника.

РЕФЛЕКСІЯ

Оберіть смайлик, який відображає ваш настрій.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити