Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 45. СКЛАДАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ З ПОВТОРЕННЯМИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

Мета:

навчальна: сформувати вміння складати алгоритми з повтореннями та реалізовувати їх у середовищі програмування;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні, самостійність;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, уміння планувати свою діяльність, аналізувати, робити висновки.

Очікувані результати: учень вміє створювати блок-схеми з повтореннями, реалізовувати їх у середовищі програмування.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя, роздавальний матеріал до вправи «Тестування», тексти задач для етапу актуалізації опорних знань.

Програмне забезпечення: програма для демонстрування презентації, середовище програмування.

Основні поняття уроку: блок-схема, послідовність команд, команди розгалуження мовою програмування.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Вправа «Тестування»

Учні виконують тестові завдання (роздавальний матеріал або в електронному вигляді).

Тестові завдання спрямовані на перевірку знань з теми алгоритми з повтореннями та їх реалізація.

Приклади завдань

✵ У яких випадках доцільно використовувати цикл з лічильником?

✵ Команди якого типу циклу можуть не виконуватись жодного разу?

✵ Дано алгоритми з повтореннями різних видів та вхідні значення змінних. Виконати алгоритм, щоб з’ясувати значення змінних після його завершення.

✵ Дано фрагмент програми, з’ясувати, якими будуть значення після його завершення.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ТИПИ ЗМІННИХ», «АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ»

Вправа «Карта знань»

✵ Скласти карту знань з теми «Типи змінних».

✵ Скласти алгоритм до задачі. Визначити суму всіх натуральних чисел в інтервалі від 30 до 70.

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Фронтальна робота

Учні разом з учителем обговорюють алгоритм розв’язання задач, занотовують програмний код у зошиті.

Створюють проект у програмному середовищі.

Робота за комп'ютером

Створити проекти до задач.

✵ Надрукувати квадрати чисел від 10 до 1.

✵ Визначити найменший спільний дільник двох цілих чисел.

Джерело. Караванова Т. П. Інформатика: основи алгоритмізації та програм 777 задач з рек. та прикл.: Навч. посіб. для 8-9-х поглибл. вивч. інф-ки / за заг. ред. М. З. Згуровської. — К.: Генеза, 2006. — 286 с: іл. — Бібліограф. — С. 286.

✵ Компанія бабусь поїхала на мотоциклах на курси з комп’ютерної грамотності. Попереду на мотоциклі без глушника їхала одна бабуся, за нею — дві, потім — три і т. д. Скільки бабусь їхало на заняття, якщо приголомшені пішоходи всього нарахували п рядів? Чи змогли бабусі посісти всі місця у класі, якщо там стояло k рядів по І комп’ютерів у кожному? Скільки вільних місць залишилося?

✵ Два хлопчики одночасно стартували з однієї точки і побігли — один по колу, а другий по сторонах квадрата. Якщо вважати, що радіус кола може бути лише цілим числом, а та = 3,14, то за якого найменшого радіусу і за якої сторони квадрата вони знову одночасно зустрінуться в початковій точці?

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення результатів практичного завдання.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати матеріал за підручником.

✵ Створити проект до задачі. На дверях ліфта висіло загрозливе попередження про те, що двері зачиняються самі в той момент, коли зайвий за вагою пасажир переступить поріг ліфта. Котрий за рахунком пасажир постраждає, якщо ліфт витримує вагу не більш як S кг, а вага пасажирів, що стоять у черзі до ліфта, дорівнює відповідно 50, 55, 60...100 кг?

РЕФЛЕКСІЯ

Оберіть колір:

✵ «Зелений» — сьогодні на уроці нічого не спричиняло труднощів.

✵ «Жовтий» — сьогодні на уроці деякі завдання спричиняли труднощі.

✵ «Рожевий» — сьогодні на уроці більшість завдань спричиняли труднощі.

✵ «Червоний» — сьогодні на уроці всі завдання спричиняли труднощі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити