Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 46. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ З ПОВТОРЕННЯМИ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

Мета:

навчальна: удосконалити вміння складати алгоритми з повтореннями та розгалуженнями та реалізовувати їх у середовищі програмування;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати пам'ять, моторику рук, пам'ять, уміння планувати свою діяльність, аналізувати, робити висновки.

Очікувані результати: учень вміє самостійно складати алгоритми з повтореннями та розгалуженнями та реалізовувати їх у середовищі програмування.

Тип уроку: урок застосування вмінь і навичок.

Обладнання та матеріали: завдання до практичної роботи, фрагменти коду програм для вправи «Лови помилку».

Програмне забезпечення: середовище програмування.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Демонстрування учнями проекту, виконаного вдома, оцінювання робіт учнів.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ»

Вправа «Ігрова мета»

Учні об’єднуються в три команди та виконують завдання. Перемагає команда, яка перша дасть відповідь.

Завдання 1. порахуйте і запишіть скільки разів буде виконуватись цикл і яким буде значення змінної і після закінчення циклу.

Завдання 2. При яких початкових значеннях змінних алгоритм закінчить роботу?

а) А = -2; С = 4;

б) А = 0; С = 2;

в) А = -3; С = -2.

«Лови помилку»

Учитель показує учням фрагменти коду програми (з використанням команд з розгалуженнями), у яких допущені помилки. Учням потрібно вказати на помилки і запропонувати спосіб їх усунення.

«Згоден — не згоден»

(повторення правил БЖД під час роботи з комп'ютером)

Учитель називає правила поведінки під час роботи з комп’ютером, допускаючи помилки. Якщо учні погоджуються — плескають 1 раз, якщо ні — руки складають навхрест.

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Учні самостійно виконують завдання за підручником. Під час виконання практичної роботи вчитель консультує учнів за потреби.

Учитель оголошує результати наприкінці практичної роботи.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення труднощів, які виникли в процесі виконання практичних завдань.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати матеріал за підручником.

✵ Створити рисунок з графічних примітивів засобами текстового процесора.

РЕФЛЕКСІЯ

Оберіть колір:

✵ «Зелений» — сьогодні на уроці нічого не спричиняло труднощів.

✵ «Жовтий» — сьогодні на уроці деякі завдання спричиняли труднощі.

✵ «Рожевий» — сьогодні на уроці більшість завдань спричиняли труднощі.

✵ «Червоний» — сьогодні на уроці всі завдання спричиняли труднощі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити