Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 47. ВІДОБРАЖЕННЯ БАЗОВИХ ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ - ЛІНІЯ, ПРЯМОКУТНИК, СЕКТОР, ЛАМАНА, ЕЛІПС, НАЛАШТУВАННЯ СТИЛЮ ТА КОЛЬОРУ ПРИМІТИВІВ ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

Мета:

навчальна: сформувати свідомі знання про команди для малювання графічних примітивів на координатній площині форми, створювати проекти, у яких формуються зображення із графічних примітивів;

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість у навчанні;

розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, просторову уяву.

Очікувані результати: учень уміє створювати графічні примітиви на координатній площині форми, змінювати властивості контура і внутрішньої області фігури.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріали: презентація вчителя, роздавальний матеріал для вправи «Робота в парах», інструкція для виконання практичних завдань.

Програмне забезпечення: програма для демонстрування презентації, середовище програмування, інтернет-сервіс для створення ментальних карт.

Основні поняття уроку: графічний примітив, команди для створення графічних примітивів відповідною мовою програмування, властивості зміни контуру та внутрішньої області фігури, координатна площина.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні демонструють свої малюнки, розроблені вдома засобами текстового редактора.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЗАСОБИ МАЛЮВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ SCRATCH», «СТВОРЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ У ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ ТА ТЕКСТОВОМУ ПРОЦЕСОРІ»

Вправа «Карта знань»

Учитель пропонує учням пригадати властивості графічних примітивів та оформити відповіді у вигляді карти знань. (Доцільно використати онлайн-середовище для створення ментальних карт та демонструвати процес на великому екрані або скористатись сервісами Веб 2.0 та створити спільний документ.)

Бліцопитування

✵ Як створити лінію, прямокутник у навчальному середовищі Scratch?

✵ Як можна задати положення виконавця на сцені?

Вправа «Робота в парах»

Зобразити в зошиті систему координат, як у середовищі Scratch, та накреслити за вказаними вчителем координатами фігури.

МОТИВАЦІЯ

Формулювання теми уроку

Учитель звертає увагу учнів на створену карту знань та зображення в зошиті і пропонує разом сформулювати тему уроку.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя супроводжено демонструванням презентації.

1. Команди для малювання графічних примітивів засобами мови програмування

Повторення правил БЖД під час роботи з комп'ютером

Колективна робота вчителя та учнів. Робота за комп'ютером

Створити проект, у якому зображені ламана, прямокутник, еліпс.

2. Зміна значень властивостей контура та внутрішньої області фігури

Робота за комп'ютером

Завдання учням. Внести зміни до проекту: змінити колір та товщину контуру ламаної, колір заливки прямокутника, стиль заливки еліпса.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ЗАКРІПЛЕННЯ (ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ)

Робота за комп'ютером

Для виконання практичних завдань учні користуються інструкцією.

Завдання 1. Створити проект, під час виконання якого після вибору кнопки буде намальовано на формі зображення ялинки, створене із ламаної.

Завдання 2. Створити проект, під час виконання якого буде створено зображення із графічних примітивів за зразком. (Зображення сонця, будинку, комп’ютера)

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення результатів практичного завдання.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Матеріал за підручником.

✵ Практичні завдання на вибір учня.

✵ Створити проект, під час виконання якого після вибору відповідної кнопки з текстом назви фігури (лінія, прямокутник, квадрат, трикутник, коло, окружність, еліпс) на формі з’являється відповідна фігура.

✵ Створити проект, під час виконання якого на формі з’являється малюнок, створений учнями вдома з графічних примітивів засобами текстового редактора.

РЕФЛЕКСІЯ

Продовжте речення: «Сьогодні на уроці я дізнався нового...»


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити