Конспекти усіх уроків - Інформатика 8 клас - 2017

АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год)

Урок 51. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ»

Мета:

навчальна: перевірити знання учнів з теми «Алгоритми роботи з об'єктами та величинами»

виховна: виховувати дисциплінованість, наполегливість в навчанні;

розвивальна: розвивати пам'ять, вміння планувати власну діяльність.

Очікувані результати: учень володіє теоретичними знаннями з теми, вміє складати алгоритми опрацювання величин числового та текстового типу, зокрема алгоритми з повтореннями та розгалуженнями; складати, редагувати, налагоджувати та виконувати програми опрацювання числових і текстових величин у навчальному середовищі програмування; аналізувати результати виконання програм опрацювання величин числового типу; відображати за заданими параметрами графічні примітиви різної форми та кольору, відображати в програмі рисунки, збережені в зовнішніх файлах.

Тип уроку: урок перевірки знань, умінь і навичок.

Обладнання та матеріали: завдання для контрольної роботи.

Програмне забезпечення: середовище програмування, редактор тестів.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання учнів та перевірка готовності до уроку.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Демонстрування учнями проекту, виконаного вдома, оцінювання робіт учнів.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ»

Вправа «Пінг-понг»

Учні об’єднуються в дві команди. Учні однієї команди називають тип алгоритму (з розгалуженням, цикл), а учні іншої команди — різновид алгоритму (повне або неповне), учні першої команди — називають послідовність виконання такого алгоритму, учні другої — команди такого алгоритму. Потім називають наступний вид алгоритму.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ'ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ»

Завдання для середнього рівня

1. Розв’язати кросворд. (Завдання передбачає перевірку теоретичних знань з теми.)

1) Речення, яке містить твердження про певний об’єкт і про яке однозначно можна сказати, істинне воно чи хибне.

2) Змінні, які можуть набувати одне з двох значень, true або false.

3) Логічний вираз, значення якого дорівнює true, якщо значення логічного виразу дорівнює false, і дорівнює false, якщо значення логічного виразу дорівнює true.

4) Значення властивостей якого компонента можуть бути використані в логічному виразі в команді розгалуження.

5) Одна з команд для реалізації циклу.

6) Компонент для створення графічних об’єктів у проектах.

7) Текст, який ігнорується компілятором і уводиться до тексту проекту з метою полегшення його розуміння.

8) Кількісно виражене значення властивості об’єкта.

Завдання для достатнього рівня

Завдання даного рівня передбачають перевірку вміння створювати проекти в середовищі програмування з використанням лінійних алгоритмів та алгоритмів з розгалуженням.

2. Створити проект, у якому відбувається переведення значень температури з градусів Цельсія у значення в градусах Фаренгейта.

3. Створити проект, у якому на формі розмістити зображення, створене з графічних примітивів за зразком.

Завдання для високого рівня

Виконати практичні завдання:

4. Створити проект, у якому розраховується добуток перших 100 непарних чисел.

5. Створити проект, у якому всі букви «и» замінюються на «і».

6. Створити проект, у якому ввести на форму три розрядне натуральне число, перевірити, чи всі цифри заданого ряду непарні. Відповідь подати в такому вигляді: 235 — ні, 357 — так.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговорення труднощів, які виникли в процесі виконання завдань.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Використовуючи доступні джерела інформації, дослідити, у яких сферах діяльності доцільно використовувати електронні таблиці.

РЕФЛЕКСІЯ

Укажіть ваш колір:

✵ «Зелений» — сьогодні на уроці нічого не спричинило труднощів.

✵ «Жовтий» — сьогодні на уроці деякі завдання спричиняли труднощі.

✵ «Рожевий» — сьогодні на уроці більшість завдань спричиняли труднощі.

✵ «Червоний» — сьогодні на уроці всі завдання спричиняли труднощі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити